ลูกค้าทรูบิสิเนส มั่นใจใช้งานโรมมิ่งในต่างประเทศ เล่นเน็ตเพลินตลอดทริป