อัพเดทเทรนด์เทคโนโลยีสำหรับภาคอุตสาหกรรม ด้วยโซลูชันตรวจสอบ และรักษาสภาพเครื่องจักรอัจฉริยะ

เครื่องจักร ก็เหมือนกับร่างกายมนุษย์ หากสภาพแวดล้อม หรือการบำรุงรักษาไม่เหมาะสม ก็มีโอกาสเสียหาย และอาจจะมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นคนที่ทำหน้าที่ดูแลเครื่องจักร จึงต้องทำการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ แต่หลายๆ โรงงาน ก็ยังเจอปัญหาเครื่องจักรเสียหายแบบไม่คาดคิด (Unplanned breakdown) ส่งผลต่อทั้ง ความต่อเนื่องในการผลิต, ความพร้อมใช้งาน, จำนวนผลผลิตที่ได้ ซึ่งส่งผลไปถึง Overall Equipment Efficiency (OEE) ได้

หากธุรกิจของท่าน ไม่สามารถ “เสี่ยง” ต่อการเสียหายแบบไม่คาดคิด (Unplanned breakdown) ลองมาทำความรู้จักกับ Machine Health Solution โซลูชันที่จะช่วยเปลี่ยนรูปแบบการซ่อมบำรุงจาก traditional operation เป็น smart operation ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบำรุงรักษาเครื่องจักรสูงสุด ทำให้ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน และถนอมเครื่องจักรให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น


Machine Health Solution

โซลูชันที่ใช้ในการวัดค่าสุขภาพของเครื่องจักร โดยใช้ระบบ sensor ตรวจจับค่าที่ส่งออกมาจากเครื่องจักรในรูปแบบต่างๆ เช่น การสั่น ค่ากระแสไฟฟ้า แล้วเปลี่ยนเป็นข้อมูลในรูปแบบ digital ที่สามารถนำมาวิเคราะห์ต่อโดยผู้เชี่ยวชาญได้ โดยมีจุดประสงค์เพื่อดูแลสุขภาพของเครื่องจักร หากนำข้อมูลเหล่านั้น มาทำให้เกิดการรักษาที่แม่นยำได้ ก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร ให้มีอายุยืนยาว และลดความเสียหายที่ไม่คาดคิด ลงได้

TrueBusiness ร่วมมือกับ REPCO NEX ผู้เชี่ยวชาญด้านโซลูชันสำหรับอุตสาหกรรม และมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 40 ปี นำเสนอ Machine Health Solution ที่มีความแตกต่างที่โดดเด่น ที่จะช่วยให้การบำรุงรักษาเครื่องจักรทำได้ ดีขึ้น ง่ายขึ้น โดยประกอบไปด้วย 2 โซลูชัน 


Smart Motor 

โซลูชันที่พัฒนาขึ้นบนเทคนิคที่เรียกว่า Motor Current Signature Analysis หรือ MCSA ที่ใช้การตรวจสอบรูปคลื่นของกระแสแต่ละเฟส และวิเคราะห์ ความผิดปกติ ที่มอเตอร์กำลังจะเจอได้อย่างแม่นยำด้วย specialized AI ที่พัฒนาขึ้นโดย REPCO NEX ครอบคลุมปัญหาของมอเตอร์อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น bearing misalign, Air gap, Terminal loose, Leakage current, Partial discharge เป็นต้น รวมถึง Short turn ซึ่งเป็นปัญหาที่ตรวจสอบไม่พบด้วยการวัดตามรอบ พร้อม platform ในการดูแลที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ ทุกที่ ทุกเวลา


Smart Vibration

Solution สำหรับการตรวจสอบปัญหาเครื่องจักรจากการสั่นสะเทือนด้วยเทคโนโลยี AI โดยใช้ sensor ระบบไร้สาย เชื่อมต่อกับ Platform เพื่อแสดงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วยให้ทั้งผู้ที่ยังไม่มีความรู้และผู้เชี่ยวชาญ ใช้งานได้บน platform เดียวกัน สามารถใช้งานได้กับเครื่องจักรหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น gear, blower, mixer, extruder เป็นต้น


ประโยชน์ที่จะได้รับ

  • ป้องกันความเสียหายรุนแรงที่จะเกิดขึ้นลดผลกระทบทางธุรกิจจากการหยุดดำเนินการของเครื่องจักรอย่างกะทันหัน
  • ทดแทนการซ่อมบำรุงแบบตามระยะให้ได้ข้อมูลแบบreal time
  • ลดเวลาการติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนตัดสินใจ
  • ยกระดับการซ่อมบำรุงโรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อนำไปสู่โรงงานอัจฉริยะ(Industry 4.0)
  • ดูแลและให้คำปรึกษาโดยผู้เชียวชาญทั้งด้านIT และ Security จาก TrueBusiness และผู้เชียวชาญด้าน OT ในงานซ่อมบำรุง จาก REPCO NEX

เหมาะกับธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะการผลิตที่ต้องการความต่อเนื่องสูง เช่น F&B หรือ textile หรือ ผลกระทบจากการหยุดผลิต มีมูลค่าสูง เช่น electronic เป็นต้น และยังเป็น solution ที่เหมาะกับการเริ่มต้นในการทำ digital transformation เพราะสามารถวัดค่า ROI ได้จริง จากการประหยัดค่าใช้จ่ายและลดความเสียหายได้จริง

TrueBusiness พร้อมที่จะพาท่านเข้าสู่ industry 4.0 อย่างมั่นคงและปลอดภัย และสร้างประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร