True Gigatex Pro SME 1 บริการ

ใช้งานเน็ตเร็ว แรง ทุกพื้นที่ในออฟฟิศด้วย Mesh WiFi


รายละเอียดเพิ่มเติม แชทกับพนักงาน

599
บาท/เดือน
ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด
500Mbps
ความเร็วอัปโหลดสูงสุด 500Mbps
ได้ 1 เบอร์ออฟฟิศ
โทร 200 บาท/เดือน
โทร 5 เบอร์สนิทในเครือข่ายทรูมูฟ เอช 24 ชั่วโมง
รับฟรี

Broadband Public IP

ส่วนลดและสิทธิพิเศษ

ราคาพิเศษเฉพาะลูกค้าทรูมูฟเอชรายเดือนรับส่วนลดค่าบริการรายเดือน 10%

สมัครแพ็กเกจรับฟรี

 • ค่าเเรกเข้า มูลค่า 2,000 บาท
 • ค่าติดตั้งและเดินสายภายนอกระยะทางตามมาตรฐานกำหนด
 • สิทธิ์ยืมอุปกรณ์ เราเตอร์ Wi-Fi6 มูลค่า 6,975 บาท
ซื้อเพิ่มราคาพิเศษ

True Gigatext Mesh Pro

ดูเพิ่มเติม

บริการเสริม CCTV Cloud

ดูเพิ่มเติม

สัญญา 12 เดือน

699
บาท/เดือน
ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด
1,000Mbps
ความเร็วอัปโหลดสูงสุด 200Mbps
ได้ 1 เบอร์ออฟฟิศ
โทร 200 บาท/เดือน
โทร 5 เบอร์สนิทในเครือข่ายทรูมูฟ เอช 24 ชั่วโมง
รับฟรี

Broadband Public IP

ฟรี Mesh Pro 1 จุดตลอดการใช้บริการ

ส่วนลดและสิทธิพิเศษ

ราคาพิเศษเฉพาะลูกค้าทรูมูฟเอชรายเดือนรับส่วนลดค่าบริการรายเดือน 10%

สมัครแพ็กเกจรับฟรี

 • ค่าเเรกเข้า มูลค่า 2,000 บาท
 • ค่าติดตั้งและเดินสายภายนอกระยะทางตามมาตรฐานกำหนด
 • สิทธิ์ยืมอุปกรณ์ เราเตอร์ Wi-Fi6 มูลค่า 6,975 บาท
ซื้อเพิ่มราคาพิเศษ

True Gigatext Mesh Pro

ดูเพิ่มเติม

บริการเสริม CCTV Cloud

ดูเพิ่มเติม

สัญญา 12 เดือน

แพ็กเกจแนะนำ
899
บาท/เดือน
ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด
1,000Mbps
ความเร็วอัปโหลดสูงสุด 500Mbps
ได้ 1 เบอร์ออฟฟิศ
โทร 200 บาท/เดือน
โทร 5 เบอร์สนิทในเครือข่ายทรูมูฟ เอช 24 ชั่วโมง
รับฟรี

บริการ ปรับสปีดเน็ตตามไลฟ์สไตล์

ดูเพิ่มเติม

Broadband Public IP

ฟรี Mesh Pro 1 จุดตลอดการใช้บริการ

ส่วนลดและสิทธิพิเศษ

ราคาพิเศษเฉพาะลูกค้าทรูมูฟเอชรายเดือนรับส่วนลดค่าบริการรายเดือน 10%

สมัครแพ็กเกจรับฟรี

 • ค่าเเรกเข้า มูลค่า 2,000 บาท
 • ค่าติดตั้งและเดินสายภายนอกระยะทางตามมาตรฐานกำหนด
 • สิทธิ์ยืมอุปกรณ์ เราเตอร์ Wi-Fi6 มูลค่า 6,975 บาท
ซื้อเพิ่มราคาพิเศษ

True Gigatext Mesh Pro

ดูเพิ่มเติม

บริการเสริม CCTV Cloud

ดูเพิ่มเติม

สัญญา 12 เดือน

True Gigatex Pro SME 2 บริการ

ใช้เน็ต 2 Gbps ครอบคลุมทุกพื้นที่ยิ่งขึ้น ด้วย Mesh WiFi & เน็ตมือถือ 5G


รายละเอียดเพิ่มเติม แชทกับพนักงาน

699
บาท/เดือน
ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด
500Mbps
ความเร็วอัปโหลดสูงสุด 500Mbps
ได้ 1 เบอร์ออฟฟิศ
โทร 200 บาท/เดือน
โทร 5 เบอร์สนิทในเครือข่ายทรูมูฟ เอช 24 ชั่วโมง
ได้ 1 เบอร์มือถือ
โทรฟรี 200 นาที ทุกเครือข่าย
เน็ต 15GB
ที่ความเร็วสูงสุด 300Mbps
ค่าบริการส่วนเกิน 1.50 บาท/นาที
เมื่อใช้ครบปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps
รับฟรี

Broadband Public IP

ส่วนลดและสิทธิพิเศษ

ราคาพิเศษเฉพาะลูกค้าทรูมูฟเอชรายเดือนรับส่วนลดค่าบริการรายเดือน 200 บาท/เดือน

สมัครแพ็กเกจรับฟรี

 • ค่าเเรกเข้า มูลค่า 2,000 บาท
 • ค่าติดตั้งและเดินสายภายนอกระยะทางตามมาตรฐานกำหนด
 • สิทธิ์ยืมอุปกรณ์ เราเตอร์ Wi-Fi6 มูลค่า 6,975 บาท
ซื้อเพิ่มราคาพิเศษ

True Gigatext Mesh Pro

ดูเพิ่มเติม

บริการเสริม CCTV Cloud

ดูเพิ่มเติม

สัญญา 12 เดือน

799
บาท/เดือน
ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด
1,000Mbps
ความเร็วอัปโหลดสูงสุด 200Mbps
ได้ 1 เบอร์ออฟฟิศ
โทร 200 บาท/เดือน
โทร 5 เบอร์สนิทในเครือข่ายทรูมูฟ เอช 24 ชั่วโมง
ได้ 1 เบอร์มือถือ
โทรฟรี 200 นาที ทุกเครือข่าย
เน็ต 15GB
ที่ความเร็วสูงสุด 300Mbps
ค่าบริการส่วนเกิน 1.50 บาท/นาที
เมื่อใช้ครบปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128 Kbps
รับฟรี

ฟรี Mesh Pro 1 จุดตลอดการใช้บริการ

Broadband Public IP

ส่วนลดและสิทธิพิเศษ

ราคาพิเศษเฉพาะลูกค้าทรูมูฟเอชรายเดือนรับส่วนลดค่าบริการรายเดือน 200 บาท/เดือน

สมัครแพ็กเกจรับฟรี

 • ค่าเเรกเข้า มูลค่า 2,000 บาท
 • ค่าติดตั้งและเดินสายภายนอกระยะทางตามมาตรฐานกำหนด
 • สิทธิ์ยืมอุปกรณ์ เราเตอร์ Wi-Fi6 มูลค่า 6,975 บาท
ซื้อเพิ่มราคาพิเศษ

True Gigatext Mesh Pro

ดูเพิ่มเติม

บริการเสริม CCTV Cloud

ดูเพิ่มเติม

สัญญา 12 เดือน

แพ็กเกจแนะนำ
999
บาท/เดือน
ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด
1,000Mbps
ความเร็วอัปโหลดสูงสุด 500Mbps
ได้ 1 เบอร์ออฟฟิศ
โทร 200 บาท/เดือน
โทร 5 เบอร์สนิทในเครือข่ายทรูมูฟ เอช 24 ชั่วโมง
ได้ 1 เบอร์มือถือ
โทรฟรี 200 นาที ทุกเครือข่าย
เน็ต 15GB
ที่ความเร็วสูงสุด 300Mbps
ค่าบริการส่วนเกิน 1.50 บาท/นาที
เมื่อใช้ครบปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps
รับฟรี

ฟรี Mesh Pro 1 จุดตลอดการใช้บริการ

บริการ ปรับสปีดเน็ตตามไลฟ์สไตล์

ดูเพิ่มเติม

Broadband Public IP

ส่วนลดและสิทธิพิเศษ

ราคาพิเศษเฉพาะลูกค้าทรูมูฟเอชรายเดือนรับส่วนลดค่าบริการรายเดือน 200 บาท/เดือน

สมัครแพ็กเกจรับฟรี

 • ค่าเเรกเข้า มูลค่า 2,000 บาท
 • ค่าติดตั้งและเดินสายภายนอกระยะทางตามมาตรฐานกำหนด
 • สิทธิ์ยืมอุปกรณ์ เราเตอร์ Wi-Fi6 มูลค่า 6,975 บาท
ซื้อเพิ่มราคาพิเศษ

True Gigatext Mesh Pro

ดูเพิ่มเติม

บริการเสริม CCTV Cloud

ดูเพิ่มเติม

สัญญา 12 เดือน

1,299
บาท/เดือน
ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด
1,500Mbps
ความเร็วอัปโหลดสูงสุด 500Mbps
ได้ 1 เบอร์ออฟฟิศ
โทร 200 บาท/เดือน
โทร 5 เบอร์สนิทในเครือข่ายทรูมูฟ เอช 24 ชั่วโมง
ได้ 1 เบอร์มือถือ
โทรฟรี 200 นาที ทุกเครือข่าย
เน็ต 15GB
ค่าบริการส่วนเกิน 1.50 บาท/นาที
เมื่อใช้ครบปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps
รับฟรี

ฟรี Mesh Pro 1 จุดตลอดการใช้บริการ

Broadband Public IP

ส่วนลดและสิทธิพิเศษ

ราคาพิเศษเฉพาะลูกค้าทรูมูฟเอชรายเดือนรับส่วนลดค่าบริการรายเดือน 200 บาท/เดือน

สมัครแพ็กเกจรับฟรี

 • ค่าเเรกเข้า มูลค่า 2,000 บาท
 • ค่าติดตั้งและเดินสายภายนอกระยะทางตามมาตรฐานกำหนด
 • สิทธิ์ยืมอุปกรณ์ เราเตอร์ Wi-Fi6 มูลค่า 6,975 บาท
ซื้อเพิ่มราคาพิเศษ

True Gigatext Mesh Pro

ดูเพิ่มเติม

บริการเสริม CCTV Cloud

ดูเพิ่มเติม

สัญญา 24 เดือน

1,699
บาท/เดือน
ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด
2,000Mbps
ความเร็วอัปโหลดสูงสุด 500Mbps
ได้ 1 เบอร์ออฟฟิศ
โทร 200 บาท/เดือน
โทร 5 เบอร์สนิทในเครือข่ายทรูมูฟ เอช 24 ชั่วโมง
ได้ 1 เบอร์มือถือ
โทรฟรี 200 นาที ทุกเครือข่าย
เน็ต 15GB
ค่าบริการส่วนเกิน 1.50 บาท/นาที
เมื่อใช้ครบปริมาณที่กำหนด
จะใช้เน็ตต่อเนื่องที่ความเร็วสูงสุด 128Kbps
รับฟรี

ฟรี Mesh Pro 1 จุดตลอดการใช้บริการ

Broadband Public IP

ส่วนลดและสิทธิพิเศษ

ราคาพิเศษเฉพาะลูกค้าทรูมูฟเอชรายเดือนรับส่วนลดค่าบริการรายเดือน 200 บาท/เดือน

สมัครแพ็กเกจรับฟรี

 • ค่าเเรกเข้า มูลค่า 2,000 บาท
 • ค่าติดตั้งและเดินสายภายนอกระยะทางตามมาตรฐานกำหนด
 • สิทธิ์ยืมอุปกรณ์ เราเตอร์ Wi-Fi6 มูลค่า 6,975 บาท
ซื้อเพิ่มราคาพิเศษ

True Gigatext Mesh Pro

ดูเพิ่มเติม

บริการเสริม CCTV Cloud

ดูเพิ่มเติม

สัญญา 24 เดือน

Business Fixed IP

เน็ตเพื่อธุรกิจสำหรับ SME ยุคใหม่


รายละเอียดเพิ่มเติม แชทกับพนักงาน

2,599
บาท/เดือน
ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด
500Mbps
ความเร็วอัปโหลดสูงสุด 500Mbps
ได้ 1 เบอร์ออฟฟิศ
โทร 300 บาท/เดือน
โทร 5 เบอร์สนิทในเครือข่ายทรูมูฟ เอช 24 ชั่วโมง

บริการหลังการขายด้วยผู้เชี่ยวชาญภายใน 12 ชั่วโมง

รับฟรี

Fixed IP Address

DNS Filtering บริการแจ้งเตือน คัดกรอง และป้องกันการลวงข้อมูล บนโลกออนไลน์

เครื่องมือช่วยตรวจสอบปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต

ส่วนลดและสิทธิพิเศษ

ราคาพิเศษเฉพาะลูกค้าทรูมูฟเอชรายเดือนรับส่วนลดค่าบริการรายเดือน 200 บาท/เดือน

สมัครแพ็กเกจรับฟรี

 • ค่าเเรกเข้า มูลค่า 2,000 บาท
 • ค่าติดตั้งและเดินสายภายนอกระยะทางตามมาตรฐานกำหนด
 • สิทธิ์ยืมอุปกรณ์ เราเตอร์ Wi-Fi6 มูลค่า 6,975 บาท

สัญญา 12 เดือน

3,299
บาท/เดือน
ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด
1,000Mbps
ความเร็วอัปโหลดสูงสุด 500Mbps
ได้ 1 เบอร์ออฟฟิศ
โทร 500 บาท/เดือน
โทร 5 เบอร์สนิทในเครือข่ายทรูมูฟ เอช 24 ชั่วโมง

บริการหลังการขายด้วยผู้เชี่ยวชาญภายใน 12 ชั่วโมง

รับฟรี

Fixed IP Address

DNS Filtering บริการแจ้งเตือน คัดกรอง และป้องกันการลวงข้อมูล บนโลกออนไลน์

เครื่องมือช่วยตรวจสอบปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต

ส่วนลดและสิทธิพิเศษ

ราคาพิเศษเฉพาะลูกค้าทรูมูฟเอชรายเดือนรับส่วนลดค่าบริการรายเดือน 200 บาท/เดือน

สมัครแพ็กเกจรับฟรี

 • ค่าเเรกเข้า มูลค่า 2,000 บาท
 • ค่าติดตั้งและเดินสายภายนอกระยะทางตามมาตรฐานกำหนด
 • สิทธิ์ยืมอุปกรณ์ เราเตอร์ Wi-Fi6 มูลค่า 6,975 บาท

สัญญา 12 เดือน

4,299
บาท/เดือน
ความเร็วดาวน์โหลดสูงสุด
2,000Mbps
ความเร็วอัปโหลดสูงสุด 500Mbps
ได้ 1 เบอร์ออฟฟิศ
โทร 500 บาท/เดือน
โทร 5 เบอร์สนิทในเครือข่ายทรูมูฟ เอช 24 ชั่วโมง

บริการหลังการขายด้วยผู้เชี่ยวชาญภายใน 12 ชั่วโมง

รับฟรี

Fixed IP Address

DNS Filtering บริการแจ้งเตือน คัดกรอง และป้องกันการลวงข้อมูล บนโลกออนไลน์

เครื่องมือช่วยตรวจสอบปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ต

ส่วนลดและสิทธิพิเศษ

ราคาพิเศษเฉพาะลูกค้าทรูมูฟเอชรายเดือนรับส่วนลดค่าบริการรายเดือน 200 บาท/เดือน

สมัครแพ็กเกจรับฟรี

 • ค่าเเรกเข้า มูลค่า 2,000 บาท
 • ค่าติดตั้งและเดินสายภายนอกระยะทางตามมาตรฐานกำหนด
 • สิทธิ์ยืมอุปกรณ์ เราเตอร์ Wi-Fi6 มูลค่า 6,975 บาท

สัญญา 24 เดือน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการ
ลูกค้าธุรกิจ
1239
หรือ