Energy Biz-Tech ระบบบริหารจัดการพลังงานโดยการนำเทคโนโลยีInternet of Things (IoT) และ Energy Analytics Platform มาใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อัจฉริยะติดตามการใช้พลังงาน จะช่วยบริหารจัดการควบคุมการใช้พลังงานอย่างเป็นระบบลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม

ความสมดุลระหว่างการผลิตก่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพปูทางสู่การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ลดค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานต่อไป

 • ระบบควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะ
  Dynamic Temperature & Chiller Control System
  ควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นในบริเวณพื้นที่อาคารสำนักงานตั้งค่าการทำงานของระบบปรับอากาศ(HVAC) ให้เป็นอัตโนมัติ ลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของระบบปรับอากาศพร้อมรายงานผล
 • ระบบควบคุมตู้แช่ และห้องเย็นอัจฉริยะ
  Dynamic Refrigeration & Cabinet Management
  ควบคุมอุณหภูมิและทำละลายน้ำแข็งเกาะในตู้แช่เย็น ห้องแช่แข็ง วัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า ตรวจจับความผิดปกติ และรายงานเเจ้งเตือนเพื่อการบำรุงรักษาในทันที
 • ระบบจัดการของเหลว
  Liquid Management System
  ตรวจวัดปริมาณและแรงดันของน้ำ/ก๊าซของเหลวในระบบแท็งค์และท่อลำเลียงพร้อมแจ้งเตือนความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ทันถ่วงที เช่น เหตุท่อรั่ว เพื่อป้องกันความเสียหาย และการวางแผนซ่อมบำรุง
 • ระบบติดตามการทำงานเครื่องจักร
  Machine Monitoring System
  ตรวจวัดค่าการใช้พลังงานและประสิทธิภาพการทำงานของ
  เครื่องจักร รายงานผลประสิทธิภาพเพื่อการซ่อมบำรุงที่เหมาะสม
 • โซล่าเซลล์และระบบแจกจ่ายพลังงาน
  Solar Cell & Power Distribution System
  ผลิตไฟฟ้าใช้จากพลังงานแสงอาทิตย์ และจำหน่ายพลังงานไปยัง
  เครื่องจักรที่ใช้พลังงานสูงสุด
 • ระบบจัดการไฟส่องสว่าง
  Lighting Management System
  เปิด/ปิด และปรับควบคุมระดับความสว่างของไฟอัตโนมัติได้มากถึง 26 รูปแบบ วัดค่าใช้ไฟฟ้าพร้อมรายงานผลการใช้พลังงาน

โครงสร้างการทำงานของ solutions

IoTs Sensors
เก็บข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรหรือ PLCs

IoT Gateway/ System controller (PLC)
ส่งข้อมูลการทำงานไปยัง ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ผ่านเทคโนโลยี
4G/5G/wifi/บลูทูธ/ZigBee/LoRa

Cloud-based Digital Platform

True DataVisor

 • Single command platform
 • คาดการณ์ วางแผนการบำรุงรักษา
 • ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ
 • Dynamic saving
 • Health score คะแนนสมรรถภาพเครื่องจักร

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัดไฟฟ้า สูงสุด 30%*

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สิ้นเปลือง ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าลดลง โดยการปรับอุณหภูมิ ไฟส่องสว่าง และอื่นๆอย่างเหมาะสม เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

 

*อ้างอิงจากข้อมูลลูกค้าธุรกิจของทรู 2564-2565

ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ลดการทำงานด้วยกำลังคนและความเสี่ยงที่อาจเกิดจากความผิดพลาดของมนุษย์ ด้วยระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

ลดการปล่อยคาร์บอน

ทุกๆการประหยัดพลังงาน 1หน่วย

(ประมาณ 4 บาท) สามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้ 0.53 กิโลกรัม ซึ่งเท่ากับการปลูกต้นไม้ 480 ต้น/ปี

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

โรงงานอุตสาหกรรมและภาคการผลิต
ธุรกิจพลังงาน
ธุรกิจการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
ศูนย์ประชุม และงานแสดงสินค้า

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ SOLUTIONS