Retails Biz-Tech เทคโนโลยีที่เป็นไปได้มากกว่าแค่ยอดขาย โซลูชันครบวงจรเพื่อช่วยในการบริหารร้านค้าเพิ่มความสะดวกให้ทุก touchpoints ด้วย 5G คุณภาพระดับโลก DataVisor™ตัวช่วยประมวลผลข้อมูลที่เข้าใจทุกดาต้า เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเก็บข้อมูลและช่วยการบริหารงานในแต่ละสาขาเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจห้างร้านด้วยการบริหารงานจากส่วนกลาง พร้อมเข้าถึงทุกการสั่งการในที่เดียวด้วยระบบคลาวด์ที่ปลอดภัยที่สุดระบบที่เข้าใจการทำงานของร้านค้าเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการซื้อสินค้าสำหรับลูกค้า

 • Personalization & increase sales : สร้างความพิเศษเฉพาะตัว เพื่อสร้างยอดขายที่มากขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่จะช่วยนำเสนอสินค้าและการส่งเสริมการขายที่เหมาะลูกค้าแต่ละกลุ่ม


 • Reduce human error : เสริมประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการวิเคราะห์และบริหารจัดการพื้นที่หรือสินค้าในร้านค้า ลดความผิดพลาดในกระบวนการตรวจสอบเก็บข้อมูล


 • Shopper satisfaction : สร้างประสบการณ์ที่ดีพร้อมความพึงพอใจกับลูกค้า ด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดเวลาและอำนวยความสะดวก


 • Immersive experience : เพิ่มประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นแปลกใหม่ให้กับลูกค้าในร้านค้า สร้างความแตกต่างให้กับร้านค้าเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
Highlight Solutions
 • Digital Store Platform
  แพลตฟอร์มประมวลผลที่สามารถให้คุณเห็นทุกระบบการจัดการภายในร้านค้าของท่าน และสามารถแจ้งเตือนในกรณีที่สินค้าหมด หรือสามารถนำข้อมูลของลูกค้า มาประมวลผล เพื่อช่วยให้ในการวางแผนเพิ่มยอดขายในอนาคต
 • AI Camera
  นอกจากการยกระดับความปลอดภัย AI Camera  ยังสามารถนำข้อมูลมาช่วยประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบอื่น ทำ Heat map ดูความหนาแน่นในร้านค้า เพื่อช่วยในการบริหารร้านค้าเพื่อให้ทั้งลูกค้าและผู้ขายได้รับผลประโยชน์สูงสุด เช่น จัดวางสินค้า การเข้าคิวชำระเงิน ทำให้การจับจ่ายเป็นไปได้อย่างสะดวกสะบายมากยิ่งขึ้น ในการอีกทั้งยังสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดการระบบคลังสินค้า เพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้า
 • Electronic Shelf Label
  ป้องกันความผิดพลาดของราคาสินค้า ด้วยนวัตกรรมป้ายราคาสินค้าอัตโนมัติที่จะช่วยให้ราคาสินค้าอัพเดตพร้อมกันทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วจากข้อมูลส่วนกลาง แม่นยำ เพิ่มความคล่องตัวด้านการจัดการของพนักงาน ทำให้เกิดความผิดพลาดได้น้อยที่สุด
 • Smart Content
  การสื่อสารหรือโฆษณาผลิตภัณฑ์และสินค้าต่างๆด้วยคอนเท้นอัจฉริยะที่จะช่วยให้การซื้อสินค้าไม่น่าเบื่ออีกต่อไป ด้วยเทคโนโลยี่ AI ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและเสนอสินค้าที่ผู้บริโภคต้องการผ่านทางจอแสดงผล ทำให้ลูกค้าสามารถหาสินค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และไม่เสียเวลา และยังสามารถเสนอ Promotion แบบ Realtime ได้
 • Digital Checkout Technology
  หมดปัญหาต่อคิวจ่ายเงินสินค้าเป็นเวลานานๆ เมื่อมีเทคโนโลยี Digital Checkout ที่จะสามารถให้ลูกค้าสามารถมาจ่ายเงินที่เครื่องคิดเงินอัตโนมัติโดยไม่ต้องยืนต่อแถว ลูกค้าสามารถชำระเงินสดหรือบัตรเครดิตในการชำระค่าสินค้าผ่านอุปกรณ์ได้เลย สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา
 • Indoor Navigation
  ระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการหาสินค้าในร้านค้าได้สะดวกและรวดเร็วผ่านแอพพลิเคชั่นที่ หาสินค้าที่ต้องการได้ง่ายขึ้น ประหยัดเวลา เพิ่มยอดการขาย

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิจร้านอาหาร
และเครื่องดื่ม

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ SOLUTIONS