บริการระบบสื่อสารออนไลน์ผ่านระบบคลาวด์ ที่รวมการติดต่อ Omni-Channel ด้วยระบบคอลเซ็นเตอร์
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ธุรกิจในยุคนี้สามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็วในทุกช่องทางการติดต่อ ไม่ว่าจะเป็น
การขายสินค้าผ่านโทรศัพท์ ออนไลน์ แอปพลิเคชัน หรือการขายผ่านหน้าร้านปกติด้วย AI Chat Bot และ Voice Bot
ที่ช่วยในการโต้ตอบกับลูกค้าแบบเรียลไทม์

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
  • ไม่มีค่าฮาร์ดแวร์ เลือกจ่ายเท่าที่ใช้
  • โทรฟรีภายในโครงข่ายของทรู
ปรับเปลี่ยนตามต้องการ
  • สามารถบันทึกไฟล์เสียงได้เป็นไฟล์เดียวตลอดการสนทนา
รักษาฐานลูกค้า
  • การติดต่อลูกค้าทุกช่องทาง อยู่ที่ไหนก็ทำงานได้
บริการจากผู้เชี่ยวชาญ
  • ทีมงานมืออาชีพพร้อมให้บริการตลอด 24ชม.

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

โรงแรมและการท่องเที่ยว
ธุรกิจการเงินและธนาคาร
บริการคอลเซ็นเตอร์ และการติดตามหนี้
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
สถาบันการศึกษา
ธุรกิจร้านอาหาร
และเครื่องดื่ม
ธุรกิจยานยนต์
หน่วยงานราชการ
ท่าอากาศยาน
องค์กรทุกประเภท
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ธุรกิจพลังงาน
ธุรกิจการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป
ธุรกิจนายหน้าและประกันภัย
โรงงานอุตสาหกรรมและภาคการผลิต
ธุรกิจการให้บริการ
ธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME
โรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ
ดาวน์โหลดโบรชัวร์ SOLUTIONS