บริการระบบตู้สาขาสำหรับใช้งานในองค์กรผ่านระบบคลาวด์มีความเสถียร และความปลอดภัยสูง
ครบทุกฟังก์ชันการใช้งานระบบตู้สาขาโทรศัพท์ที่องค์กรต้องการ

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาตู้สาขา (PBX)
  • โทรหากันระหว่างสาขา และเลขหมายทรูโดยไม่ต้องเสียค่าโทรเพิ่ม
เพิ่มประสิทธิภาพ
  • บริการโทรศัพท์ด้วยเทคโนโลยี VoIP เพื่อสัญญาณที่คุณภาพมากขึ้น
  • คุณภาพ และประสิทธิภาพการใช้งานสูงบนระบบของ Cisco
บริการจากผู้เชี่ยวชาญ
  • มีผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการ
ปรับเปลี่ยนตามต้องการ
  • เพิ่ม-ลดเบอร์โทรได้ตามความต้องการ
ง่ายและสะดวก
  • สะดวกเมื่อย้ายออฟฟิศ ไม่ต้องเดินสายโทรศัพท์ภายในให้ยุ่งยาก
  • รับสายได้หลากหลายอุปกรณ์ ทั้งโทรศัพท์พื้นฐาน คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

โรงแรมและการท่องเที่ยว
หน่วยงานราชการ
สถาบันการศึกษา
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
ท่าอากาศยาน
ธุรกิจการเงินและธนาคาร
โรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ