โทรศัพท์พื้นฐานบนโครงข่ายคุณภาพระดับดิจิทัล มีฟังก์ชันมากกว่าการใช้งานโทรศัพท์พื้นฐานแบบเดิม โดยสามารถใช้กับเครื่อง FAX, EDC และตู้สาขา (PABX) ได้ อีกทั้งยังใช้งานร่วมกับอินเทอร์เน็ต และดูทีวีได้บนสายเส้นเดียวกันผ่านสายทองแดง (Copper) สายเคเบิ้ล (Coaxial) หรือไฟเบอร์ (Fiber) ครอบคลุม พื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ สัญญานคมชัดแม้อยู่ในคอนโดหรืออาคารสูง


 • ให้บริการเสียงผ่านสายได้ทั้งประเภท Fiber , Docsis และ Copper (Fixed Line Plus)
 • สามารถใช้งานบริการ Fixedline+ & Ultra Hi-speed ได้พร้อมกัน โดยใช้คู่สายร่วมกัน (Fixed Line Plus)
 • สามารถใช้บริการร่วมกับ Data & Internet ได้ (Fixed Line Over MPLS)
 • สามารถใช้งานแบบเป็นทั้ง โทรศัพท์, FAX, EDC หรือนำเลขหมายเข้าตู้สาขา (PABX) ได้ (Fixed Line Over MPLS)

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
 • จำกัดวงเงินการใช้งาน เพื่อควบคุมค่าโทรให้อยู่ในงบประมาณ
ง่ายและสะดวก
 • รับรู้ค่าโทรภายในประเทศและต่างประเทศในบิลเดียว
 • เดินสายครั้งเดียว ใช้บริการได้ทั้งโทรศัพท์พื้นฐาน และอินเทอร์เน็ต
 • มาพร้อมบริการเสริมหลากหลาย เช่น การโอนสายไปโทรศัพท์มือถือ และบริการโชว์เบอร์ เป็นต้น
ลดความเสี่ยง
 • ปลอดภัยจากการดักฟัง เพราะเป็นสัญญาณระบบดิจิทัล
 • ระงับการโทรไปต่างประเทศเพื่อป้องกันการลักลอบใช้งานได้
ปรับเปลี่ยนตามต้องการ
 • มีแพคเกจให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์
เพิ่มประสิทธิภาพ
 • คุณภาพเสียงคมชัดระดับดิจิทัล

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME
บริการคอลเซ็นเตอร์ และการติดตามหนี้
โรงงานอุตสาหกรรมและภาคการผลิต
องค์กรทุกประเภท

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ