โทรศัพท์พื้นฐานเชื่อมต่อระบบตู้สาขาต่อตรงอัตโนมัติ DID (Direct Inward Dialing) คุณภาพเสียงคมชัดระดับดิจิทัลเหมาะกับธุรกิจที่ใช้งานโทรศัพท์ได้พร้อมกันจํานวนมาก โดยเชื่อมต่อตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX) ของธุรกิจเข้ากับเครือข่าย IP ด้วยเทคโนโลยี IP (SIP) ลูกค้าของธุรกิจสามารถโทรเข้าเบอร์ตรงที่สํานักงานได้โดยไม่ต้องผ่านโอเปอเรเตอร์ สามารถเชื่อมต่อกับบริการ เลขหมาย 4 หลักโดยใช้งานได้ทั้งรับสายและโทรออกพร้อมแสดงเลขหมาย 4 หลัก

บริการโทรศัพท์ประจำที่สานักงานผ่านสาย MPLS Fiber Optic

 • สามารถเชื่อมต่อกับระบบตู้สาขาโทรศัพท์ได้ทั้งแบบ IP (SIP) และ TDM (E1)
 • สามารถโทรออก/รับสายได้จากโทรศัพท์ทุกเครือข่ายทั่วประเทศ
 • 1 SIP Trunk สามารถรับสายและโทรออกได้พร้อมกันตั้งแต่ 10 คู่สายขึ้นไป
 • สามารถโทรไปยังหมายเลขต่างประเทศได้ผ่านบริการโทรทางไกลระหว่างประเทศของ True 006
 • ให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ** ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ให้บริการ MPLS
 • รองรับใช้งานร่วมกับระบบโทรศัพท์ Analog, Digital, ระบบ FAX และระบบ Call Center เป็นต้น
 • รองรับการใช้งานร่วมกับเลขหมายพิเศษต่างๆ ได้ เช่น เลขหมาย 4 หลัก เป็นต้น
 • มีบริการเสริมหลากหลาย เช่น การโอนสายกรณีฉุกเฉิน, Load Sharing เป็นต้น

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย บำรุงรักษาง่าย เสียค่าใช้จ่ายน้อย
ปรับเปลี่ยนตามต้องการ
 • เพิ่ม-ลดเบอร์โทรได้ตามความต้องการ
ง่ายและสะดวก
 • สะดวกเมื่อย้ายออฟฟิศ ไม่ต้องเดินสายโทรศัพท์ภายในให้ยุ่งยาก
บริการจากผู้เชี่ยวชาญ
 • มีผู้เชี่ยวชาญดูแล ให้คำปรึกษา และรับแจ้งข้อขัดข้องตลอด 24 ชั่วโมง
เพิ่มประสิทธิภาพ
 • คุณภาพเสียงแบบ Digital ที่ให้ความคมชัด
 • มีบริการเสริมหลายหลาย เช่น การโอนสายกรณีฉุกเฉิน, Load Sharing กรณีมีสาขามากกว่า 1 แห่ง เป็นต้น
ลดความเสี่ยง
 • ปลอดภัยสูงไม่สามารถดักฟังได้

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

โรงแรมและการท่องเที่ยว
ธุรกิจการเงินและธนาคาร
หน่วยงานราชการ
โรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์
สถาบันการศึกษา
บริการคอลเซ็นเตอร์ และการติดตามหนี้
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
ธุรกิจนายหน้าและประกันภัย

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ