บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศประเภทเรียกเข้าเก็บเงินปลายทาง (International Toll Free Service) คือบริการโทรศัพท์แบบต่อตรงอัตโนมัติที่โทรจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยผู้รับสายปลายทางที่อยู่ในประเทศไทยเป็นผู้ชำระค่าใช้บริการแทน ให้บริการครอบคลุมกว่า 100 ประเทศ ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ต ไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เหมาะสำหรับกลุ่มบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและต้องการอำนวยความสะดวกให้กับสาขา คู่ค้า หรือลูกค้าในต่างประเทศ


รูปแบบการใช้งาน
ลูกค้าหรือบริษัทคู่ค้าขององค์กรที่โทรจากต้นทางในต่างประเทศมายังหมายเลขที่ขอจดทะเบียนไว้ในประเทศไทย ซึ่งหมายเลขอาจจะแตกต่างกันหรือเป็นหมายเลขเดียวกันในแต่ละประเทศต้นทางที่โทรเข้ามา ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่ขอใช้บริการ

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

เพิ่มประสิทธิภาพ
  • อำนวยความสะดวกและเพิ่มโอกาสในการติดต่อธุรกิจใหกับลูกค้าของท่านที่อยู่ต่างประเทศ
  • ให้สาขาบริษัทในต่างประเทศของท่านสามารถติดต่อบริษัทในประเทศด้วยบริการนี้
รักษาฐานลูกค้า
  • ปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าในการติดต่อธุรกิจกับองค์กรท่าน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

โรงแรมและการท่องเที่ยว
ธุรกิจการเงินและธนาคาร
บริการคอลเซ็นเตอร์ และการติดตามหนี้
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ