ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
  • ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง และดูแลตู้สาขาแบบเดิมๆ (PBX)
  • โทรหากันระหว่างพนักงาน แผนก และสาขาได้ฟรี
  • รับสายฟรีขณะอยู่ต่างประเทศ
ง่ายและสะดวก
  • ลดความยุ่งยากในการติดตั้งอุปกรณ์
  • ใช้งานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านอินเทอร์เน็ต
  • ไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์โทรใหม่ แม้ว่าจะย้ายสถานที่ตั้งสำนักงาน
บริการจากผู้เชี่ยวชาญ
  • มีผู้เชี่ยวชาญรับแจ้ง 24 ชั่วโมงตลอดอายุสัญญา

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจนายหน้าและประกันภัย
โรงงานอุตสาหกรรมและภาคการผลิต
ธุรกิจการให้บริการ
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
บริการคอลเซ็นเตอร์ และการติดตามหนี้
ธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ