โทรศัพท์สําหรับองค์กรโดยใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ต สามารถรองรับได้ทุก Internet Provider สามารถใช้บริการได้โดยไม่จําเป็นต้องติดตั้งอุปกรณ์ เพียงลูกค้ามีอินเทอร์เน็ตและตู้สาขา (PABX) อยู่แล้วก็สามารถใช้บริการเชื่อมต่อผ่าน IP (SIP) ได้อย่างง่ายดาย อัตราค่าโทรประหยัด ช่วยควบคุมค่าใช้จ่าย และสามารถใช้ร่วมกับเลขหมายโทรศัพท์พื้นฐานเดิมที่ใช้อยู่โดยไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์ เหมาะสําหรับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่มีปริมาณการใช้งานโทรศัพท์ค่อนข้างสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น บริการ Telesale, IVR Telesale, โรงแรม, โรงพยาบาล เป็นต้น


 • บริการ True Voice Plus หรือ True Voice + เป็นรูปแบบบริการใหม่ที่ใช้ โครงข่าย NGN (New Generation Network)
 • ใช้เทคโนโลยี MPLS (Multi Protocol Label Switching) ผสมผสานกับ โครงข่ายโทรศัพท์ TDM (Time Division Multiplexing) ที่มีประสิทธิภาพเป็นเลิศ ผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบโทรศัพท์ภายในองค์กร
 • อัตราค่าบริการถูกทั้งโทรภายในประเทศและ ต่างประเทศ
 • คุณภาพเสียงการโทรทางไกลระหว่างประเทศใกล้เคียง IDD เนื่องจากเทคโนโลยีที่ผสมผสานกันระหว่าง เทคโนโลยี TDM และ MPLS ผ่าน Network (NGN) เพื่อให้ประสิทธิภาพเสียง ที่ดีที่สุด
 • โทรติดง่าย คุณภาพเสียงคมชัด
 • โครงข่ายครอบคลุมทั่วโลกกว่า 230 ประเทศ
 • ประยุกต์ติดตั้งใช้งานกับตู้สาขา PABX ทำให้ควบคุมค่าใช้จ่ายประหยัดได้ทั้งองค์กร

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
 • อัตราค่าบริการถูกทั้งโทรภายในประเทศและ ต่างประเทศ
 • ประยุกต์ติดตั้งใช้งานกับตู้สาขา PABX ทำให้ควบคุมค่าใช้จ่ายประหยัดได้ทั้งองค์กร
เพิ่มประสิทธิภาพ
 • คุณภาพเสียงการโทรทางไกลระหว่างประเทศใกล้เคียง IDD เนื่องจากเทคโนโลยีที่ผสมผสานกันระหว่าง เทคโนโลยี TDM และ MPLS ผ่าน Network (NGN) เพื่อให้ประสิทธิภาพเสียง ที่ดีที่สุด
 • โครงข่ายครอบคลุมทั่วโลกกว่า 230 ประเทศ

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

โรงแรมและการท่องเที่ยว
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
ธุรกิจยานยนต์
ธุรกิจการเงินและธนาคาร
ธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ