บริการผู้เชี่ยวชาญ เพื่อดำเนินการบริหารและจัดการระบบรักษาความปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

บริการเหล่านี้ประกอบไปด้วยชุดทักษะการบริหารความปลอดภัยระดับสูง พร้อมทั้งผู้เชี่ยวชาญที่จะจัดการและดำเนินการเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงาน


  • ระบบเฝ้าระวังจากหน่วยงานภายนอก และการบริหารจัดการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และระบบต่างๆ ทั้งบนแพลตฟอร์ม ในสถานที่ของเจ้าของระบบหรือในระบบคลาวด์
  • มัลแวร์เรียกค่าไถ่ / การล่อล่วงแบบฟิชชิ่ง / การป้องกันและตรวจจับมัลแวร์
  • การจำลองภัยคุกคาม และการป้องกันการโจมตีจากแฮกเกอร์
  • การกำหนดค่าความปลอดภัยและการทำ Fine-Tuning
  • ปฏิบัติการณ์เฝ้าระวังด้วยระบบแจ้งเตือนเหตุ
  • การออกรายงานผลที่ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ไปพร้อมกัน และการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
  • ลดจำนวนบุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยที่องค์กร/กิจกรรมที่ต้องพัฒนาบุคลากร
  • ลดการฝึกอบรมทักษะเฉพาะทางให้กับบุคลากร
เพิ่มประสิทธิภาพ
  • ฝึกฝนการป้องกันภัยคุกคามให้ทีมรักษาความปลอดภัย และ ฝึกทักษะการจำลองสถานะการณให้มีความปลอดภัยสูงสุด
ลดความเสี่ยง
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดค่าความปลอดภัยและการทำ Tuning ด้วยการปฏิบัติการณ์เฝ้าระวังและแจ้งเหตุเตือนภัย

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME
องค์กรทุกประเภท

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ