ประกอบด้วย การฝึกอบรม ความตระหนักรู้ การประเมินช่องว่าง การผูกมัดและการควบคุมดูแลเอกสารทางกฎหมาย และการปฏิบัติตามข้อกำหนด

  • การจัดการแผนผังคลังข้อมูล และการจัดเรียงข้อมูลรายการกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้น
  • การออกแบบระบบการขอความยินยอม และการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
  • การป้องกันการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล ที่นอกเหนือจากการได้รับความยินยอม
  • การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและการบริหารจัดการเพื่อรับมือ
  • จัดหาบุคคลกร และ เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล / กฎหมาย / การปฏิบัติตามข้อกำหนด / ความเสี่ยง / ความปลอดภัยด้านสารสนเทศ

กฏหมาย PDPA (Personal Data Protection Act) เป็น พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบบุคล 2562

ถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบบุคล ไม่ให้ถูกจัดเก็บหรือนำไปใช้โดยไม่ได้แจ้งให้เราทราบ และ/หรือได้รับความยินยอมจากเราในฐานะเจ้าของข้อมูลก่อน

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

เพิ่มประสิทธิภาพ
  • วิธีการควบคุมข้อมูลส่วนตัว/ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (PII) และตรวจสอบแต่ละขั้นตอนได้ดีขึ้น
  • มีความมั่นใจในการใช้ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/บริการเพื่อรักษาข้อมูลที่ถูกต้อง
ลดความเสี่ยง
  • ลดการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและการล่วงล้ำความเป็นส่วนตัว
บริการจากผู้เชี่ยวชาญ
  • บริการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทั้งทางกฎหมายและทางปฎิบัติ

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME
องค์กรทุกประเภท

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ