บริการ IT Professional Services & Managed Services

บริการบริหารจัดการ ดูแลอุปกรณ์ ระบบไอทีด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ และความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งดาต้าเซ็นเตอร์ ระบบคลาวด์ ระบบโครงข่าย ระบบจัดการอุปกรณ์มือถือ (Mobile Device Management) บริการระบบสำรองยามฉุกเฉิน (Disaster Recovery: DR) จึงช่วยให้การดูแลระบบและการดำเนินธุรกิจเป็นเรื่องง่าย ลดค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากในการอัปเกรดและดูแลระบบ ลดภาระให้กับองค์กรในการสรรหาและฝึกอบรมบุคลากร และสามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจที่แตกต่างกัน


นอกจากนี้ ยังยกระดับการให้บริการ Managed Service ไปอีกขั้น ด้วยการเปิดตัว True IDC Regional Command Center ศูนย์บัญชาการที่เป็นใจกลางของการควบคุมและเฝ้าระวังระบบทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพหนึ่งเดียวกัน พร้อมทั้งยกระดับการให้บริการธุรกิจต่างๆ ในยุคดิจิทัล และมุ่งเน้นการตอบโจทย์เรื่องการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างแม่นยำถูกต้อง และรวดเร็วทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพรวมถึงดูแลความยืดหยุ่นในการจัดการทรัพยากรของระบบไอทีเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
  • ลดค่าใช้จ่ายและความยุ่งยากในการอัปเกรดและดูแลระบบ
  • ลดภาระองค์กรในการบริหารทรัพยกรบุคคลเพื่อดูแลระบบ
ปรับเปลี่ยนตามต้องการ
  • มีความยืดหยุ่นในการเพิ่มเติม ขยายระบบ และบริหารจัดการทรัพยากรของระบบไอที
เพิ่มประสิทธิภาพ
  • ควบคุมและเฝ้าระวังระบบทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพหนึ่งเดียวกัน
บริการจากผู้เชี่ยวชาญ
  • ทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมใบรับรองเฉพาะด้าน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME
องค์กรทุกประเภท

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ