บริการ Data Center ด้าน Co-Location ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถนำเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายมาติดตั้งเสมือนมีศูนย์ข้อมูลเป็นของตัวเอง โดยมีศูนย์ Data Center ที่ทันสมัยพร้อมผ่านการรับรองมาตรฐานระดับ Tier III ในส่วนงานด้านการออกแบบ (Design Documents) ด้านการก่อสร้าง (Constructed Facility) และด้านการดำเนินการ (Operational Sustainability) จาก Uptime Institute


รับรองมาตรฐาน ISO ถึง 6 มาตรฐาน ได้แก่

 • ISO/IEC 20000-1
 • ISO/IEC 27001
 • ISO 22301
 • ISO 50001
 • CSA STAR Cloud Security
 • PCI DSS

ปัจจุบันมีศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์มาตรฐานให้บริการทั้งในและต่างประเทศรวม 7 แห่ง

ภายในประเทศไทย


 1. ทรู ไอดีซี - อีสต์ บางนา
 2. ทรู ไอดีซี - นอร์ท เมืองทอง
 3. ทรู ไอดีซี - มิดทาวน์ รัชดา
 4. ทรู ไอดีซี - มิดทาวน์ พัฒนาการ
 5. ศูนย์ข้อมูล SUPERNAP Thailand

ต่างประเทศ


 1. ทรู ไอดีซี - พม่า ย่างกุ้ง
 2. กรู ไอดีซี - เวียดนาม

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ลดความเสี่ยง
 • มีระบบโครงข่ายหลายเส้นทาง ระบบไฟฟ้าสำรอง เพื่อปกป้องระบบไอทีของลูกค้าให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา
ปรับเปลี่ยนตามต้องการ
 • เชื่อมต่อได้กับโครงข่ายที่หลายหลาย ทุกผู้ให้บริการโครงข่ายในประเทศไทยอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีข้อจำกัด
เพิ่มประสิทธิภาพ
 • ไม่ต้องจัดสรรบุคคลากรไอที มาดูแลด้าน facilities เอง โดยทางทรูไอดีซี มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้ ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME
องค์กรทุกประเภท

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ