ระบบการจัดการชิมอัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยี IoT บริหารควบคุมการใช้งานซิมการ์ดจํานวนมาก ช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆสามารถแลกเปลี่ยน ข้อมูลระหว่างกันได้อย่างอัตโนมัติ ใช้งานง่าย ผ่าน IoT Control Center แพลตฟอร์มที่ได้รับ มาตรฐานของ CISCO Jasper หรือ Ericsson Device Control Platform อีกทั่งยังช่วยในความสามารถวิเคราะห์ปัญหาการใช้งานเบื้องต้น และเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ เพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการธุรกิจ ลดเวลาและต้นทุน ทั้งยังได้ส่งมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้า


ระบบจัดการซิมอัจฉริยะประกอบด้วย 5 คุณสมบัติเด่นดังนี้


 1. SIM Management บริหารการเปิด-ปิด การใช้งานซิมตามต้องการ สะดวก รวดเร็ว ลดเวลาการดำเนินงานในการให้บริการและสร้างความประทับใจต่อลูกค้า
  • บริหารจัดการปริมาณและการใช้งานซิมได้ด้วยตัวเอง
  • เปิด-ปิดการใช้งานของซิมได้ทันที (Real Time)
  • ตั้งค่าและควบคุมการใช้งานซิมอัตโนมัติล่วงหน้าได้
  • สามารถตั้งสถานะเพื่อเปิด-ปิดการใช้งานซิมได้ตามวันและเวลาที่ต้องการ
 2. Automation Alert ตั้งค่าการใช้งานอัตโนมัติ ควบคุมปริมาณการใช้งาน ช่วยเพิ่มโอกาสการขายทางธุรกิจได้รวดเร็วและลดขั้นตอนการดำเนินงานภายในองค์กร
  • ตั้งค่าการใช้งานซิมให้สามารถทำงานโดยอัตโนมัติได้ทั้งระบบ (Set & Forget )
  • กำหนดปริมาณการใช้งานข้อมูล (Data Usage)
  • ตั้งคำสั่งการใช้งานเพื่อป้องกันการถอดซิมไปใช้กับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ผิดประเภท
  • ระบบแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์ผู้ดูแลระบบ หากอุปกรณ์หรือการใช้งานของลูกค้ามีปัญหา
  • ตั้งค่าการใช้งานได้ทั้งกลุ่มซิมและรายซิม
 3. Real-time Diagnostic ตรวจสอบปัญหาการใช้งานเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าที่เหนือกว่าและลดกระบวน การทำงานภายในองค์กรและค่าใช้จ่ายด้านบริการลูกค้า
  • ตรวจสอบการเชื่อมต่อสัญญาณซิมและอุปกรณ์บน Network เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเบื้องต้น ในกรณีที่อุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้
  • เรียกดูข้อมูลและประวัติการเชื่อมต่อสัญญาณ (Log) ได้แบบทันที (Real Time) และย้อนหลังได้
 4. Online Billing เช็คยอดและตรวจสอบค่าใช้จ่ายล่วงหน้าได้ ช่วยให้สามารถประเมินค่าใช้จ่ายรายเดือนล่วงหน้า ลดปัญหาทางด้านบัญชีและการเงินขององค์กร
  • ตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายรายเดือนแบบออนไลน์ได้ล่วงหน้า ก่อนได้รับเอกสารแจ้งค่าใช้บริการจากบริษัท
  • เรียกดูข้อมูลการเปิดใช้งานซิมรายเดือนย้อนหลังได้
  • Export ข้อมูลออกมาเพื่อวิเคราะห์ในรูปแบบ Excel format
 5. Pool Data Package คิดค่าบริการข้อมูลแบบเหมาจ่าย ช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการใช้งานได้ตรงกับธุรกิจและตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร
  • กำหนดการใช้งานข้อมูล (Data, SMS, Voice) เป็นรายซิมและ/หรือแบบเหมาจ่ายได้
  • ปรับ/เปลี่ยน การใช้งานข้อมูลได้ตามต้องการ

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
 • เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ลดเวลาและต้นทุนธุรกิจ
ง่ายและสะดวก
 • จัดการซิมจำนวนมากได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วผ่านระบบจัดการซิมอัจฉริยะ
เพิ่มประสิทธิภาพ
 • แพลตฟอร์มที่ได้รับมาตรฐานของ CISCO Jasper หรือ Ericsson Device Control Platform
 • ตรวจสอบปัญหาการใช้งานได้ด้วยตัวเอง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า
ปรับเปลี่ยนตามต้องการ
 • ปรับ/เปลี่ยน การใช้งานข้อมูลได้ตามต้องการ

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

โรงงานอุตสาหกรรมและภาคการผลิต
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
ธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME
โรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์
ท่าอากาศยาน
ธุรกิจยานยนต์
องค์กรทุกประเภท

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ