การเข้ามาของเทคโนโลยี 5G ทำให้อุตสาหกรรมการแพทย์เกิดการปฎิวัติครั้งยิ่งใหญ่ ในปัจจุบันการรักษาที่พร้อมไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัยทำให้คนไข้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สามารถทำการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันที ทำให้ผู้ป่วยหลายรายมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น

ยกระดับการดูแลสุขภาพด้วยสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง True 5G สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoTได้อย่างหลากหลายแบบไร้ขีดจำกัด พร้อมประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่ เช่น Telemedicine หรือการ บริการปรึกษาแพทย์ทางไกล ที่แพทย์หรือพยาบาลสามารถปรึกษาสอบถามอาการ แนะนำวิธีรักษาเบื้องต้นกับคนไข้ผ่านตัวกล้อง CCTV โดยที่คนไข้ไม่ต้องมาที่โรงพยาบาล ยิ่งไปกว่านั้นยังมีแอปพลิเคชัน ‘หมอดี’ ที่ช่วยให้คนไทยสามารถหาแพทย์เฉพาะทางผ่านแอปพลิเคชันได้อีกด้วย

สำหรับโซลูชันในโรงพยาบาล True 5G Unmanned Vehicle หรือ  ยานยนต์อัจฉริยะไร้คนขับโซลูชันที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ อีกทั้งช่วยลดต้นทุนของระบบขนส่งยาและเวชภัณฑ์ภายในพื้นที่โรงพยาบาลให้สะดวกมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง TRUE 5GSmart Ambulance รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเครื่องมือแพทย์อัจฉริยะที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ปรึกษาแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในเบื้องต้นและสามารถนำส่งผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลได้อย่างรวดเร็ว

โซลูชัน

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
  • ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ลดเวลาของแพทย์และเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการคนไข้
เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาสุขภาพ
  • แพทย์สามารถให้คำปรึกษาคนไข้ผ่านแอปพลิเคชั่นได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
  • ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

โรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ