นวัตกรรมที่ช่วยให้การทํางานง่ายขึ้น ด้วยการแจ้งเตือนระยะเวลาการผสมพันธุ์และติดตามสุขภาพวัว โดยการติด Tag ที่มีชิปฝังไว้ที่บริเวณหูของวัว เพื่อตรวจจับความผิดปกติต่างๆ โดยจะส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันบนมือถือของเจ้าของโดยไม่จําเป็นต้องอยู่ที่ฟาร์ม ช่วยลดความเสียหายจากผลผลิตที่ลดลง และลดภาระในการเฝ้าดูช่วงติดสัดของวัวที่หน้าฟาร์ม สามารถบอกช่วงเวลาสําหรับผสมพันธุ์ได้อย่างแม่นยํา ลดความสิ้นเปลืองของน้ำเชื้อ รีดนมได้เร็วขึ้น เมื่อได้น้ำนมมากขึ้นเกษตรกรก็มีรายได้มากขึ้น


 • ติดตามพฤติกรรมการเคลื่อนไหวต่างๆ ของวัว ทั้งการเดิน การนอน การกิน และจำนวนรอบการเคี้ยวเอื้องต่อวัน
 • ตรวจจับและแจ้งเตือนภาวะการเป็นสัดและอาการป่วย
 • บอกรอบการตกไข่ และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการนำแม่วัวไปผสมพันธุ์
 • บอกอาการผิดปกติด้านสุขภาพของวัว เช่น เมื่อไม่มีการเคี้ยวเอื้อง หรือเข้ากินอาหาร
 • มี Dashboard สรุปพฤติกรรมของวัวในแต่ละวัน สามารถดูข้อมูลได้ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์
 • มีการแจ้งเตือนให้ทราบแบบเรียลไทม์เมื่อตรวจพบพฤติกรรมสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพวัว

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
 • ลดต้นทุนค่าน้ำเชื้อในการผสมเทียมวัว
 • ลดค่ายาในการรักษา และค่าใช้จ่ายในการคัดทิ้งวัวป่วย
ง่ายและสะดวก
 • รู้พฤติกรรม และสุขภาพของวัวในฟาร์มได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือ บนแท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ไม่ต้องคอยเฝ้าหน้าฟาร์มตลอดเวลา
เพิ่มประสิทธิภาพ
 • เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นของวัวแต่ละตัว
 • เพิ่มอัตราความสำเร็จในการผสมเทียมวัว
ลดความเสี่ยง
 • ลดอัตราการสูญเสียวัวจากการป่วย

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจการเกษตร และอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ