การกำหนดเป้าหมาย
  • ใช้ Customer 360 ของเราผสมผสานและจับคู่จากคุณลักษณะของลูกค้ากว่า 400 รายการตามข้อมูลประชากร พฤติกรรม และความสนใจ เพื่อมีส่วนร่วมกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าระดับสูงของคุณผ่านช่องทางที่เหมาะสมที่สุด


ชุดข้อมูลขนาดใหญ่
  • โปรไฟล์ผู้ใช้จากฐานข้อมูลลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย (ลูกค้าประมาณ 30 ล้านคน)


ช่องทางการตลาด
  • ระบบนิเวศ True หลายช่องทางสำหรับการมีส่วนร่วมกับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า (SMS, MMS, การแจ้งเตือนแบบพุช, แบนเนอร์ดิจิทัลในแอป, โฆษณาวิดีโอ, คอลเซ็นเตอร์ และอื่นๆ)

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

เพิ่มประสิทธิภาพ
  • เพิ่มโอกาสเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น
บริการจากผู้เชี่ยวชาญ
  • ให้บริการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์
รักษาฐานลูกค้า
  • เข้าใจและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ธุรกิจการเงินและธนาคาร
ธุรกิจค้าปลีก

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ