โซลูชั่นช่วยในการตัดสินใจและการบริหารได้ โดยใช้เพียงข้อมูลจากเรา หรือข้อมูลของเราร่วมกับข้อมูลของลูกค้า

  • จัดระดับความเสี่ยงทางเลือก โดยอาศัยข้อมูลการสื่อสารผ่านเครือข่ายโทรคมนาคม
  • ช่วยธุรกิจในการตัดสินใจสำหรับบริการต่างๆ ทางด้านการเงิน


ทำไมต้องใช้ Credit Risk Insights จากทรู

กลุ่มลูกค้าบางคนไม่มีบัญชีธนาคาร ไม่มีบัตรเครดิต แต่ทุกคนมีเบอร์โทรศัพท์ True Analytics จึงสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ ธุรกิจจึงเพิ่มรายได้โดยสามารถเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นโดยไม่ต้องมีประวัติเครดิตมาก่อน

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

เพิ่มประสิทธิภาพ
  • วิเคราะห์รูปแบบการดำเนินชีวิตเพื่อระบุระดับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละราย
ลดความเสี่ยง
  • ประเมินความเสี่ยงได้ดีขึ้นเพื่อการตัดสินใจโดยยึดจากจุดข้อมูลที่ไม่ได้ใช้นอกแบบแผนปกติ
  • การตัดสินใจที่ดีขึ้นสำหรับบริการทางธนาคาร เช่น บัตรเครดิต เงินกู้ เป็นต้น

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจการเงินและธนาคาร
ธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิจนายหน้าและประกันภัย

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ