Customer Intelligence

โซลูชันการวิจัยตลาดดิจิทัลพร้อมการเข้าถึงที่เหนือชั้นและการเลือกเป้าหมายตามโทรคมนาคมที่ให้คำตอบสำหรับคำถามทางธุรกิจของคุณ

 • เข้าใจกำลังซื้อและพฤติกรรมของลูกค้า
 • ทดสอบการรับรู้แบรนด์และความสนใจในแนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่
 • ตัวแทนระดับประเทศเข้าถึงผู้ตอบแบบสำรวจหลายล้านคนทางออนไลน์
 • เวลารวบรวมข้อมูลที่รวดเร็วเมื่อเปิดตัวแบบสำรวจ
 • เลือกผู้ตอบแบบสำรวจตามพฤติกรรมจริง

Competitor Intelligence

โซลูชันข้อมูลเชิงลึกของตลาดที่แสดงพฤติกรรมดิจิทัลของผู้บริโภค ระดับการมีส่วนร่วม การเปลี่ยน ฯลฯ ที่ได้มาจากการท่องเว็บและการใช้แอปพลิเคชัน

 • ค้นพบประสิทธิภาพเทียบกับคู่แข่งในพื้นที่ดิจิทัลหรือโทรคมนาคม (แอพ/เว็บ/การโทร)
 • ตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการอ้างอิงโยงกับโปรไฟล์ลูกค้าเพื่อพัฒนากลยุทธ์การตอบโต้ที่ราบรื่น
 • ทำความเข้าใจผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ของคุณตัวแทนระดับประเทศเข้าถึงผู้ตอบแบบสำรวจหลายล้านคนทางออนไลน์
 • ประเมินการปั่นป่วนของผู้ใช้และการสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันและ/หรือเว็บไซต์ โดยรู้แน่ชัดว่าผู้ใช้ที่ล่วงลับไปถึงใคร

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

เพิ่มประสิทธิภาพ
 • เข้าใจส่วนแบ่งการตลาดและข้อมูลเฉพาะบุคคลของลูกค้าที่มี
 • รู้แนวโน้มตลาดและการเคลื่อนไหวของคู่แข่ง
 • ระบุกลุ่มเป้าหมายที่ใช่ ในเวลาที่เหมาะสม เพื่อสื่อสารทางการตลาด
 • ทดสอบการรู้จักแบรนด์และความสนใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ใหม่
รักษาฐานลูกค้า
 • เข้าใจอำนาจการซื้อของลูกค้าและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินค้า

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME
องค์กรทุกประเภท

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ