กลยุทธ์ Data Enrichment เป็นโซลูชันเพื่อการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าให้ตรงกับเป้าหมายให้มากขึ้น โดยปัจจุบันเมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง และการเติบโตของโลกดิจิทัล การใช้ Data Enrichment ที่สามารถ Matching Data และ ได้ Data ที่เป็น Consumer Behavior ที่มีความแม่นยำในการทำการตลาดหรือผลิตคอนเทนต์ที่ตรงใจมากขึ้น และ สามารถนำไปสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ

  • การขอข้อมูลตามความต้องการจากผู้ใช้งานที่ให้ความยินยอม
  • จัดกลุ่มฐานลูกค้าจากผู้ใช้งานที่ให้ความยินยอม
  • โปรไฟล์ลูกค้าที่รวบรวมจากฐานข้อมูลผู้ใช้งานที่เป็นลูกค้า

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

เพิ่มประสิทธิภาพ
  • เข้าใจลูกค้ามากขึ้น และสร้างข้อมูลเฉพาะบุคคลของลูกค้าได้ดีขึ้น
  • ใช้ข้อมูลเสริมเพื่อตอบโจทย์ในทุกประเภทธุรกิจ ผลักดันการเติบโต ลดต้นทุน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

องค์กรทุกประเภท

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ