ใช้โซลูชันข้อมูลเชิงลึกตำแหน่งของเราเพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ดีขึ้น
 • ทำความเข้าใจรูปแบบการเคลื่อนย้ายประชากรและความหนาแน่นของพื้นที่เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
 • เพิ่มประสิทธิภาพ ROI ทางการตลาดตามสถานที่โดยการค้นหาพื้นที่ที่มีกลุ่มเป้าหมาย
 • ตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าจะเปิด/ปิดสาขาที่ไหน
 • สำรวจโปรไฟล์ลูกค้าของคนในพื้นที่เฉพาะในช่วงเวลาต่างๆ

ข้อมูลเชิงลึกสามารถส่งผ่านแดชบอร์ดบนเว็บหรือผ่านรายงานที่กำหนดเอง


ใช้โซลูชันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตําแหน่งของเราเพื่อผลักดันการตัดสินใจที่ดีขึ้น

การแสดงภาพประกอบขั้นสูง

 • มีแผนที่ที่มีประสิทธิภาพเช่นความหนาแน่นและHeat Map

ความละเอียด

 • แสดงสถิติความได้เปรียบเป็นที่ตั้งของลูกค้าแบบ360

กำหนดเอง

 • ความสามารถในการปรับแต่งข้อมูล

การเปรียบเทียบตําแหน่ง

 • การวิเคราะห์เปรียบเทียบความหนาแน่นและข้อมูลระหว่าง 2 สถานที่

ตัวกรองขั้นสูง

 • สามารถใส่สูตรเพื่อคํานวณหรือเรียงลําดับตามความสนใจ

การส่งออกข้อมูล

 • สามารถส่งออกข้อมูลจากแดชบอร์ด GeoPulse ไปยังไฟล์.csv
โซลูชันระบบภูมิศาสตร์อัจฉริยะของเราสามารถแนะนําสถานที่ยอดนิยม

ประชากร

เช่น อายุ เพศ ช่วงชีวิต ความร่ํารวย

พฤติกรรม

เช่น นักดื่มกาแฟ, นอนดึก, นักท่องเที่ยวในประเทศ, คนทํางานล่วงเวลา

ความสนใจ

เช่น ผู้สนใจต่อส่วนลด, สุขภาพและการออกกําลังกาย, ความสนใจด้านความงาม, ความสนใจด้านอสังหาริมทรัพย์

เกี่ยวกับภูมิศาสตร์

E.g. เช่น สถานที่ทํางานที่บ้าน/ที่ทํางาน, ผู้เข้าชม POI (นักศึกษามหาวิทยาลัย/นักเดินห้าง)

ข้อมูลทางภูมิศาสตร์

 • แผนที่รายละเอียด
 • จุดที่น่าสนใจ: โรงแรม, ร้านค้า, ซูเปอร์มาร์เก็ต, มหาวิทยาลัย

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

เพิ่มประสิทธิภาพ
 • เข้าใจรูปแบบการเคลื่อนที่ของประชากรและความหนาแน่นของพื้นที่เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ
 • สำรวจข้อมูลฉพาะบุคคลของลูกค้าในพื้นที่นั้นๆ ตามช่วงเวลาต่างๆ
ปรับเปลี่ยนตามต้องการ
 • ระบุที่ตั้งที่เหมาะสมที่สุดจากการตลาด ROI โดยค้นหาพื้นที่ด้วยการแบ่งส่วนการตลาดเป้าหมาย

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจค้าปลีก
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
ธุรกิจการเงินและธนาคาร

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ