ใช้งานได้หลากหลายตามวัตถุประสงค์ขององค์กร เช่น การฝึกอบรมพนักงานในทักษะเฉพาะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในการทำงาน ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการฝึกปฏิบัติงานจริง หรือสร้างคอนเทนต์ในการนำเสนอสินค้าหรือบริการให้มีน่าสนใจ เปิดประสบการณ์พิเศษและน่าตื่นเต้นสำหรับผู้บริโภค

 • แว่นตาเสมือนจริงเพื่อจัดอบรม
 • แว่นตาเสมือนจริงเพื่อห้างสรรพสินค้า
 • แว่นตาเสมือนจริงเพื่อสุขภาพ
 • แว่นตาเสมือนจริงเพื่อการตรวจสอบ


Content

มอบประสบการณ์ใหม่ เติมความน่าสนใจ สร้างวิธีการขายให้มีความแตกต่าง

Training

เพิ่มทักษะเสริมความเชี่ยวชาญ ลดต้นทุนและความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ

Education

ลบข้อจำกัดที่มีอยู่แค่ตัวหนังสือ เพิ่มความสนุกให้กับทุกการเรียนรู้

Entertainment

มอบความสมจริง เติมชีวิตให้มีสีสัน ไปกับทุกกิจกรรม

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
 • ลดต้นทุนอุปกรณ์ฝึกอบรมที่ใช้แล้วทิ้งเพียงครั้งเดียว หรือ อุปกรณ์จริงมีจำนวนน้อยชิ้น
 • เรียนซ้ำได้บ่อยๆเพื่อพัฒนาความรู้ให้เชี่ยวชาญ
 • ไม่ต้องสร้างห้องเรียนจริงสามารถใช้ที่ไหนก็ได้ในการเรียนรู้
 • ไม่ต้องพัฒนาสินค้าจริงใช้เป็นตัวต้นแบบในโลกเสมือนเพื่อทดลองกับกลุ่มเป้าหมายก่อนสั่งการผลิต
เพิ่มประสิทธิภาพ
 • วัดผลการเรียนรู้ได้
 • สร้างบทเรียนการเรียนรู้ได้หลากลายประสบการณ์
 • เปิดประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้แบบไม่รู้จบ
 • เรียนรู้พร้อมกันเป็นกลุ่มเพื่อการทำงานร่วมกันเป็นทีม หรือ เฉพาะเจาะจงบทเรียนเพื่อคนคนเดียว
 • เรียนซ้ำได้เพื่อพัฒนาความรู้ให้เชี่ยวชาญ
ลดความเสี่ยง
 • จากอุบัติเหตุจากการฝึกอบรม หรือ สถานที่ที่อันตรายไม่สามารถเข้าฝึกอบรบในโลกจริง

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

โรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์
สถาบันการศึกษา
ธุรกิจยานยนต์
ธุรกิจค้าปลีก
โรงงานอุตสาหกรรมและภาคการผลิต
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
โรงแรมและการท่องเที่ยว
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ