ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
  • มีต้นทุนต่ำ อีกทั้งลูกค้ายังสามารถนำของรางวัลไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ปรับเปลี่ยนตามต้องการ
  • เลือกรูปแบบรางวัลสำหรับลูกค้าเป็นค่าเน็ต หรือนาทีโทรได้
รักษาฐานลูกค้า
  • เพิ่มความพึงพอใจในการใช้บริการให้กับลูกค้า
ง่ายและสะดวก
  • ทําได้ง่ายผ่านช่องทางการรับสิทธิ์ที่หลากหลายทั้ง USSD Code และ Online API

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจการเงินและธนาคาร
โรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์
ธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME
สถาบันการศึกษา
ธุรกิจการให้บริการ
องค์กรทุกประเภท

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ