แพ็กเกจที่ผสานบริการแบบรายเดือนและเติมเงินไว้ในซิมเดียว ให้ธุรกิจควบคุมค่าใช้บริการมือถือได้ 100% สามารถเลือกแพ็กเกจแบบรายเดือนให้กับพนักงานตามงบประมาณขององค์กร และให้อิสระพนักงานในการเติมเงินเพิ่มเพื่อใช้งานสำหรับการโทรและใช้เน็ตแบบส่วนตัวได้ เป็นการใช้สิทธิ์ที่ได้รับก่อน(ใช้ก่อนจ่ายทีหลัง) สำหรับองค์กรควบคุมค่าใช้จ่าย หลังจากนั้นจะเข้าสู่ระบบเติมเงิน(จ่ายก่อนใช้งาน) สามารถให้พนักงานเติมเงินและยังใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง


คุณสมบัติเด่น
• ในทุกๆ เดือนผู้ใช้จะได้รับวงเงินเข้าบัญชีของตนเองที่บริษัทให้ไว้โดยอัตโนมัติ ยอดค่าใช้จ่ายนี้จะเรียกเก็บในใบแจ้งค่าใช้บริการเช่นเดียวกับลูกค้าระบบรายเดือน
• ในระหว่างเดือน ถ้าผู้ใช้ใช้ยอดเงินในส่วนที่บริษัทหรือองค์กรให้ไว้หมดลง ผู้ใช้สามารถเติมเงินตามช่องทางต่างๆ เช่นเดียวกับลูกค้าระบบเติมเงิน

Business Hybrid

พนักงานใช้งานมือถือได้ตามวงเงินที่บริษัทกำหนด หากใช้ครบแล้วสามารถเติมเงินเพิ่มเพื่อใช้งานต่อเนื่อง ไม่สามารถโอนส่วนที่เหลือจากวงเงินกลับมารวมในกองกลางได้

Business Hybrid Plus

บริษัทกำหนดวงเงินเบื้องต้นให้พนักงานใช้งานมือถือ หากใช้ไม่ครบส่วนที่เหลือจะถูกโอนกลับมารวมในกองกลางโดยอัตโนมัติและจัดสรรให้พนักงานรายอื่นที่จำเป็นต้องใช้เพิ่ม หากจัดสรรไม่หมดสามารถทบไปใช้ในเดือนถัดไป กรณีที่พนักงานใช้จนครบแล้วสามารถเติมเงินเพิ่มได้

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ง่ายและสะดวก
  • ตอบโจทย์การใช้งานทั้งแบบธุรกิจและส่วนตัวในชิมเดียว
ประหยัด
  • บริษัทหรือองค์กรสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปรับเปลี่ยนตามต้องการ
  • สามารถกำหนด Package ให้เหมาะกับการใช้งานจริงของพนักงานในองค์กรแต่ละระดับ

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME
องค์กรทุกประเภท

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ