ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

เพิ่มประสิทธิภาพ
  • เพิ่มความสนใจและแรงดึงดูงของลูกค้า
  • สร้างประสบการณ์และการโต้ตอบของผู้ใช้ที่ดีขึ้น
ประหยัด
  • ต้นทุนค่าบริการต่ำ แต่ตรงกลุ่มเป้าหมาย
  • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปิดข้อความกับลูกค้าปลายทาง
ปรับเปลี่ยนตามต้องการ
  • แพ็กเกจหลากหลาย สามารถเลือกใช้ได้ตามปริมาณการใช้งาน
ลดความเสี่ยง
  • ส่งข้อความบนปลอดภัยภายใต้ ระบบ SSL
ง่ายและสะดวก
  • End customer no need to install the application.
  • ผู้รับไม่ต้องลงแอปพลิเคชันเพิ่มเติม สามารถใช้งานได้ทันทีจาก Smartphone ทั้ง IOS/Android
รวดเร็ว
  • เผยแพร่ข้อมูลถึงผู้รับได้ทันที ที่กดส่งข้อความออกจากระบบ

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจการให้บริการ
ธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิจยานยนต์
โรงแรมและการท่องเที่ยว
ธุรกิจร้านอาหาร
และเครื่องดื่ม

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ