บริการเครือข่ายส่วนตัวแบบไร้สายสำหรับธุรกิจ ช่วยให้การทำธุรกรรมและการรับส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างอุปกรณ์ไร้สาย และ Server ของธุรกิจได้อย่างปลอดภัย ผ่านเครือข่ายไร้สายของทรูมูฟเอชที่ครอบคลุมที่สุดในประเทศไทย รองรับปริมาณและรูปแบบการใช้งานที่หลากหลายของธุรกิจ ทั้งการรับส่งข้อมูลขนาดเล็ก เช่นอุปกรณ์ IoT ไปจนถึงการรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่ เช่นกล้องวงจรปิด และยังสามารถกำหนด Profile เฉพาะตามความต้องการของธุรกิจได้ หมดปัญหาความยุ่งยากและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินสายภายใน สะดวกรวดเร็วในการติดตั้งและเคลื่อนย้ายได้ง่าย

  • เชื่อมต่อได้ทันทีกับเครือข่าย Truemove H ที่ครอบคลุมที่สุดในประเทศไทย
  • รับส่งข้อมูลแบบ Real Time ระหว่างอุปกรณ์ไร้สาย และระบบลูกค้า
  • สามารถกำหนดชื่อ Corporate APN และ Profile เฉพาะตามต้องการได้
  • สามารถกำหนด Private IP Range ของ SIM และ Fixed IP ให้กับแต่ละ SIM ได้
  • กำหนดให้ Private APN SIM ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ที่กำหนดเท่านั้นได้
  • ครบวงจรการเชื่อมต่อด้วย True MPLS Link ไปยัง Server พร้อม back-up link
  • Customized Solution ได้เพิ่มเติมตามความประสงค์ของธุรกิจ เช่น Managed Service , Private with Internet traffic และอีกหลากหลาย

  ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

  ประหยัด
  • ลดค่าใช้จ่ายเรื่องสายภายใน
  เพิ่มประสิทธิภาพ
  • มั่นใจทุกการเชื่อมต่อด้วยระบบเครือข่ายที่ครอบคลุมมากที่สุดในประเทศไทย
  ง่ายและสะดวก
  • สะดวก และรวดเร็ว ในการติดตั้ง และเคลื่อนย้ายได้ง่าย
  • ลดขั้นตอนการขออนุญาตเรื่องสายภายใน
  ลดความเสี่ยง
  • รับส่งข้อมูลได้อย่างปลอดภัย พร้อม backup solution จาก True
  ปรับเปลี่ยนตามต้องการ
  • สามารถปรับเปลี่ยนโซลูชันส์ได้หลากหลาย

  รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

  รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

  โรงแรมและการท่องเที่ยว
  ธุรกิจการเงินและธนาคาร
  หน่วยงานราชการ
  สถาบันการศึกษา
  โรงงานอุตสาหกรรมและภาคการผลิต

  สอบถาม
  ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
  หรือ