ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
  • ต้นทุนต่ำ แต่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เป็นจำนวนมาก
ปรับเปลี่ยนตามต้องการ
  • กำหนดข้อความให้ตรงกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้
  • รูปแบบการส่งข้อความมีทั้งผ่านเว็บหรือ API
รวดเร็ว
  • เผยแพร่ข้อมูลถึงผู้รับได้ทันที ที่กดส่งข้อความออกจากระบบ
เพิ่มประสิทธิภาพ
  • ส่งด้วยเครือข่ายทรูมูฟ เอช มีความเสถียรสูง
  • รายงานผลการส่งแบบ Real Time
ลดความเสี่ยง
  • ส่งข้อความบนปลอดภัยภายใต้ ระบบ SSL

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

โรงแรมและการท่องเที่ยว
ธุรกิจยานยนต์
ธุรกิจการเงินและธนาคาร
ธุรกิจนายหน้าและประกันภัย
ธุรกิจพลังงาน
ธุรกิจค้าปลีก
หน่วยงานราชการ
โรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์
ธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME
บริการคอลเซ็นเตอร์ และการติดตามหนี้
สถาบันการศึกษา
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
ธุรกิจการให้บริการ
โรงงานอุตสาหกรรมและภาคการผลิต
องค์กรทุกประเภท
ผู้ให้บริการด้านคอนเทนต์และแพลตฟอร์ม

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ