การเลือกใช้งานอินเทอร์เน็ต ให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น และรวดเร็ว โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก หรือ SME ที่ต้องการควบคุมค่าใช้จ่าย และต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพสูงกว่าอินเทอร์เน็ตแบบบ้านทั่วไป เพื่อส่งเสริมให้การทำธุรกรรมประเภทต่างๆ ขององค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นบริการอินเทอร์เน็ตวงจรเช่าสำหรับธุรกิจ SME ที่ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพ และมีแบนด์วิธเหมาะสมกับธุรกิจ SME ขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ ทำให้การรับ - ส่งข้อมูล มีความรวดเร็ว พร้อมบริการ Fixed IP Adrress เพื่อประโยชน์ในการบริหารและจัดการเว็บไซต์ และอีเมล นอกจากนี้ยังเหมาะกับธุรกิจที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องโดยไม่จำกัดชั่วโมงในการใช้งาน และปริมาณการรับ – ส่งข้อมูล ทำให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย


อินเทอร์เน็ตตความเร็วสูงเพื่อธุรกิจ มาพร้อมอุปกรณ์กระจายสัญญาณ WiFi เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ

  • บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อธุรกิจ
  • บริการธุรกิจมั่นใจด้วย Fixed IP
  • บริการพร้อม Router Wi-Fi6


ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
  • พักการรับ-ส่ง ข้อมูล(TWT) เมื่ออุปกรณ์ไม่ได้ใช้งาน ทำให้อุปกรณ์ไม่สิ้นเปลือง Battery
รวดเร็ว
  • WiFi6 ทำให้รับ-ส่งข้อมูลพร้อมกันได้เร็วขึ้นด้วยเทคโนโลยี OFDA
  • ใช้คลื่นสัญญาณ 160MHz ซึ่งมีการรบกวนต่ำ ทำให้ความหน่วงในการรับส่งข้อมูลลดลง
  • กระบวนการรับส่งสัญญาณดิจิทัลเร็วขึ้น (QAM) ทำให้การเชื่อมต่อในบริเวณที่มีอุปกรณ์แออัดได้ดีขึ้นสูงสุด 4 เท่า
ลดความเสี่ยง
  • Fixed IP สำหรับการทำ VPN โครงข่ายส่วนตัวเพื่อคุยกันระหว่างคอมพิวเตอร์ มีความปลอดภัยสูง

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

องค์กรทุกประเภท
ธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ