อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนวงจร Leased line มาพร้อมอุปกรณ์ระดับ Corporate Grade การันตีขนาดช่องสัญญาณ (Bandwidth) ตามความต้องการ เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว ปลอดภัย มีความเสถียรสูงสุด พร้อมบริการแบบ Multiple Fixed IP จํานวนหลาย IP เหมาะกับองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีการใช้งานของพนักงานจํานวนมาก


  • เลือกขนาดช่องสัญญาณ (Bandwidth) ได้ตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ ตั้งแต่ 1 Mbps จนถึง 10 Gbps
  • เป็น Lease line (การันตี Bandwidth)ที่ได้ความเร็วสูงจริง ตามต้องการ
  • สามารถตรวจสอบ Bandwidth ของInternet ได้ตลอดเวลา

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

เพิ่มประสิทธิภาพ
  • รองรับรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย ช่วยให้องค์กรใช้โปรแกรมเสริมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริการจากผู้เชี่ยวชาญ
  • มีทีมเทคนิคผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการภายใน 4 ชั่วโมง
รวดเร็ว
  • รับ-ส่งข้อมูลได้รวดเร็ว เสถียร ปลอดภัย
ปรับเปลี่ยนตามต้องการ
  • ปรับเปลี่ยนขนาดช่องสัญญาณได้ตามความเหมาะสมกับธุรกิจ

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

สถาบันการศึกษา
ท่าอากาศยาน
หน่วยงานราชการ
ธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME
องค์กรทุกประเภท

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ