บริการโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงผ่านไฟเบอร์ออปติกด้วยเทคโนโลยี MPLS สำหรับองค์กรธุรกิจขนาดกลางถึงใหญ่ ที่ต้องการความเสถียร และความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อการรับส่งไฟล์ขนาดใหญ่ทั้งภาพ เสียงและวีดีโอ รองรับแอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย เช่น VOIP, video conference เป็นต้น


รองรับรูปแบบการทำงานด้วยวิธีการเชื่อมต่อที่หลากหลาย ตอบโจทย์ธุรกิจทุกประเภท

  1. Point-to-Point (VLL - Virtual Leased Line) เหมาะเหมาะกับการเชื่อมต่อจากสาขาหนึ่งไปยังสาขาหนึ่่งที่่ต้องมีการติดต่อระหว่างกันและประสานงานกันตลอดเวลา
  2. Point-to-Multipoint (VPN - Virtual Private Network) เหมาะสำหรับเป็นการเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานใหญ่กับสาขาย่อยหลายๆ สาขา หรือแต่ละสาขาเชื่อมต่อกันเอง

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ปรับเปลี่ยนตามต้องการ
  • เลือกขนาดช่องสัญญาณการรับ-ส่งข้อมูล ได้ตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ
  • Solution หลากหลายรูปแบบ รวมถึงผสมผสานกับโครงข่ายอื่นๆ
ลดความเสี่ยง
  • แยกช่องสัญญาณระหว่างลูกค้าบุคคลทั่วไป และกลุ่มลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ ทำให้การรับ-ส่งข้อมูลมีความปลอดภัยสูง
รวดเร็ว
  • สามารถเลือกใช้ Bandwidth ได้หลากหลาย ตั้งแต่ 1Mbps จนถึง 10Gbps
ง่ายและสะดวก
  • ลดภาระการบริหารการจัดการระบบ
เพิ่มประสิทธิภาพ
  • รองรับการกำหนดคุณภาพการให้บริการ (Quality of Service: QOS) เพื่อจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลที่ต้องการรับ-ส่ง
บริการจากผู้เชี่ยวชาญ
  • สามารถกำหนด SLA (Service Level Agreement) หรือข้อตกลงการให้บริการหลังการขายหลังแจ้งเหตุขัดข้องได้

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจนายหน้าและประกันภัย
ธุรกิจการให้บริการ
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
สถาบันการศึกษา
โรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์
หน่วยงานราชการ
ธุรกิจการเงินและธนาคาร
ธุรกิจค้าปลีก

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ