ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 กำหนดให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทั้ง หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ รวมถึงองค์กรต่างๆ ต้องทำการเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน เพื่อให้สามารถนำมาตรวจสอบได้ โดยข้อมูลที่จัดเก็บนั้นต้องแสดงถึงข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างละเอียด อาทิ ต้นทาง ปลายทาง เส้นทางการใช้งาน วันที่ ปริมาณ ระยะเวลา ชนิดของบริการ รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลที่เกิดจากการเข้าถึงระบบเครือข่าย ข้อมูลจาก Email Servers โดยที่องค์กรไม่ต้องลงทุนติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่มความสะดวกด้วยการจัดทำรายงานผล พร้อมกันนี้ยังเลือกขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลได้ตามความต้องการ และมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลภายใต้การดูแลจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง


คุณสมบัติของบริการ Traffic Exchange จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ที่ส่วนกลาง ซึ่งมีการเก็บรักษาความลับของข้อมูลที่จัดเก็บ สามารถนำไปใช้เป็นหลักฐาน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถแก้ไขได้ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ด้วยการบริหารจัดการผ่าน HTTPS เป็นการเข้ารหัสแบบ SSL 128 bit จัดเก็บข้อมูลแบบดัชนีพร้อมระบบ Search Engine ซึ่งใช้เรียกดูผลรายงานได้ง่าย มีระบบย่อ และบีบอัดข้อมูลโดยอัตโนมัติ เพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล สามารถดึงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์โดยข้อมูลมีความถูกต้อง พร้อมทั้งจัดทำรายงานได้หลายรูปแบบ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ภายในในองค์กร


รองรับข้อมูลจราจรจาก Syslog format และอีกหลากหลายรูปแบบบนระบบปฏิบัติการต่อไปนี้


 • Operation System : Windows, Linux, AIX, HP, SUN, Unix
 • Database : DB2, Informix, MS-SQL, Oracle, Sybase
 • Application : IIS, Sun iPlanet, IIS, RSA , SAP
 • Mail : Lotus Note, Exchange, Sendmail, QMail, Postfix
 • Security and Network Device : Blue Coat System, Check Point Firewall-1, Cisco PIX, Cisco VPN, Cisco Router, TrendMicro ScanMail, Juniper Netscreen, Fortinet Fortigate

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

เพิ่มประสิทธิภาพ
 • จัดเก็บข้อมูลแบบดัชนีพร้อมระบบ Search Engine ซึ่งใช้เรียกดูผลรายงานได้สะดวก
ปรับเปลี่ยนตามต้องการ
 • รองรับข้อมูลจราจรจาก Syslog format และอีกหลากหลายรูปแบบบนระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย
ลดความเสี่ยง
 • จัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติฯ ไว้ที่ส่วนกลาง
 • การจัดเก็บข้อมูลผ่าน HTTPS ซึ่งเข้ารหัส SSL แบบ 128 Bit
บริการจากผู้เชี่ยวชาญ
 • มีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลระบบให้ตลอด 24 ชั่วโมง
ประหยัด
 • มีระบบบีบอัดข้อมูลโดยอัตโนมัติ ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล
ง่ายและสะดวก
 • ไม่ต้องลงทุนติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจการเงินและธนาคาร
ธุรกิจนายหน้าและประกันภัย
หน่วยงานราชการ
ท่าอากาศยาน
สถาบันการศึกษา
โรงแรมและการท่องเที่ยว
ผู้ให้บริการด้านคอนเทนต์และแพลตฟอร์ม
ธุรกิจการให้บริการ
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ