บริการวงจรสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศ ผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสงของทรู โดยร่วมกับพันธมิตร International Carrier ชั้นนำในต่างประเทศ ทำให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อสำนักงานระหว่างประเทศได้ครอบคลุมทั่วโลก ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งมอบบริการมาตรฐานระดับสากลแก่กลุ่มลูกค้าองค์กร มีความยืดหยุ่นในการเลือกใช้ขนาดแบนด์วิธตามที่ต้องการ ดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญจากทรูตลอด 24 ชั่วโมง


Why True?

 1. ทรูมีโครงข่ายขนาดใหญ่และมีความเสถียรสูงสุด โครงข่ายสื่อสารของทรู มีการออกแบบโดยมุ่งเน้นถึงความสำคัญของคุณภาพในการให้บริการ โดยออกแบบให้โครงข่ายมีความเสถียร หลากหลายเส้นทาง มีทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางสำรองตลอดโครงข่าย เพื่อความปลอดภัยและการให้บริการที่มีคุณภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง
 2. บริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และบริการวงจรข้อมููลระหว่างประเทศ ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการ ISO 9001:2015 ยืนยันคุณภาพของบริการอินเทอร์เน็ตเกตเวย์และบริการวงจรข้อมููลระหว่างประเทศที่เป็นเลิศ ด้วยมาตรฐานการจัดการ ISO 9001 : 2015 อันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ว่าเป็นระบบที่ใช้สำหรับบริหารกระบวนการให้ได้มาซึ่ง สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์การใช้บริการที่ดีให้กับลูกค้าองค์กร
 3. ครอบคลุมทั่วโลกด้วยหลากหลายพันธมิตรชั้นนำระดับสากล ด้วยความร่วมมือที่แข็งแกร่งจากพันธมิตรชั้นนำระดับสากลในหลากหลายประเทศ ทำให้กลุ่มทรูสามารถตอบสนองทุกความต้องการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงานในประเทศและต่างประเทศได้ครอบคลุมทั่วโลก
 4. ทรูมุ่งมั่นสนับสนุนบทบาทประเทศไทยให้เป็น Digital hub True มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ การร่วมลงทุนในสายเคเบิ้ลใต้น้ำ SJC2 ของกลุ่มทรูนี้ จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับระบบการสื่อสารของไทยและสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านบริการสื่อสารทั้งในประเทศไทยและภูมิภาค รวมทั้งสะท้อนวิสัยทัศน์ของกลุ่มทรูในการเป็นผู้นำโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต นอกจากนี้ยังสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และยกระดับประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นศุนย์กลางของภูมิภาคเออีซีอีกด้วย


Target Customer

 • กลุ่มลูกค้าองค์กรหรือบริษัทที่มีสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • กลุ่มลูกค้าองค์กรหรือบริษัทที่มีสาขาจำนวนมาก
 • กลุ่มลูกค้าองค์กรหรือบริษัทที่ต้องการบริหารจัดการระบบด้วยมาตรฐานเดียวกัน

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย ง่ายต่อการเชื่อมต่อ
ปรับเปลี่ยนตามต้องการ
 • เลือกใช้ขนาดแบนด์วิธตามที่ต้องการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
 • สามารถตอบสนองทุกความต้องการติดต่อสื่อสารระหว่างสำนักงานในประเทศและต่างประเทศได้ครอบคลุมทั่วโลก
ลดความเสี่ยง
 • ข้อมูลได้รับการปกป้องอย่างสูงสุด
บริการจากผู้เชี่ยวชาญ
 • มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญดูแลระบบบริหารเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

โรงงานอุตสาหกรรมและภาคการผลิต
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
โรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์
ท่าอากาศยาน
ธุรกิจการเงินและธนาคาร

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ