แพลตฟอร์มสำหรับการให้บริการ AI Virtual Agent ผู้ช่วยอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้องค์กร โดยผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการ Thai speech Recognition และ Thai Chatbot ซึ่งให้บริการกลุ่มลูกค้าธุรกิจโดยเฉพาะ ดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าความถูกต้องแม่นยำในการตอบคำถามหรือให้บริการจาก AI Virtual Agent จะค่อนข้างสูง และรองรับในส่วนของ Free Speech & Free text ร่วมกับ Natural Language Understanding ซึ่งเป็นการสื่อสารที่เป็นธรรมชาติหรือภาษามนุษย์ โดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องจำ Keyword ที่จะพูดให้ Virtual Agent เข้าใจ ทำให้เสมือนพูดกับเจ้าหน้าที่ Call Center ทำให้สร้าง customer experience ที่ดีให้กับลูกค้า


 • แปลงเสียงพูด เป็นข้อความตัวอักษรแบบเรียลไทม์
 • เข้าใจการสื่อสารด้วยภาษาไทยที่ใช้กันทั่วไป
 • พัฒนาบทสนทนาโดยทีมงานของทรู ทำให้ควบคุมคุณภาพได้ตามมาตรฐานของบริษัท
 • รองรับช่องทาง OMNI Channel และช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น เว็บไซต์, Facebook, Line OA
 • รองรับการทำงานได้ทั้งแบบ Voice และ Non-Voice

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
 • สามารถเพิ่มจำนวน AI Virtual Agent ได้ตามความต้องการ
 • ช่วยให้ลูกค้าสามารถทำ Self-Service ได้ด้วยตัวเอง
เพิ่มประสิทธิภาพ
 • รองรับ Omni Channel เพื่อให้บริการได้หลายช่องทาง
 • รองรับการทำงาน 24x7
นวัตกรรม
 • สร้างนวัตกรรมให้กับองค์กร
 • ขับเคลื่อนธุรกิจลูกค้าไปสู่การให้บริการที่เป็นดิจิทัล และการทำ Self Service
สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
 • ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในบริการที่ถูกต้องแม่นยำ
 • ช่วยลดจำนวนสายที่โทรเข้ามาและไม่ได้รับบริการ (Abandon Call)

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

โรงแรมและการท่องเที่ยว
ธุรกิจการเงินและธนาคาร
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
ธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิจร้านอาหาร
และเครื่องดื่ม
ธุรกิจยานยนต์
โรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์
บริการคอลเซ็นเตอร์ และการติดตามหนี้
ธุรกิจนายหน้าและประกันภัย
หน่วยงานราชการ

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ