True Digital Academy สถาบันเสริมทักษะด้านดิจิทัล โดยเน้นแนวคิดและองค์ความรู้ที่สำคัญของหลักสูตรเฉพาะนั้นๆ เช่น หลักการข้อมูลเบื้องต้น หลักการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์เบื้องต้น การตลาดดิจิทัลขั้นพื้นฐาน เป็นต้น ช่วยยกระดับความสามารถให้กับคนทำงานในยุคปัจจุบัน ให้มีทักษะที่ทันยุคสมัย ใช้ได้จริง และสอดคล้องกับทักษะที่องค์กรต้องการ ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างการที่คนทำงานมีทักษะไม่สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร สอดรับกับความต้องการบุคลากรด้านดิจิทัลขององค์กรธุรกิจในยุค 4.0 ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม True Digital Academy มุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือ ผลักดัน และสนับสนุนให้ผู้คนและองค์กรในประเทศไทยมีทักษะทางด้านดิจิทัลที่แข็งแกร่ง พร้อมยกระดับศักยภาพทางด้านอาชีพ รวมถึงสามารถแข่งขันทางภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในระดับนานาชาติได้อย่างทัดเทียม


True Digital Academy เน้นแนวคิดและองค์ความรู้ที่สำคัญของหลักสูตรเฉพาะนั้นๆ เช่น หลักการข้อมูลเบื้องต้น หลักการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์เบื้องต้น การตลาดดิจิทัลขั้นพื้นฐาน เป็นต้น โดยปัจจุบันได้จัดทำการเรียนการสอนในประเทศไทยไปแล้วกว่า 50,000 ชั่วโมงเรียน กับผู้เข้าเรียนจากองค์กรชั้นนำต่างๆ ในไทยกว่า 10,000 ท่าน


Digital Awareness Checkpoint

ค้นหาทักษะดิจิทัลที่จำเป็นและเหมาะสมต่อองค์กรของคุณอย่างแท้จริง ผ่านบททดสอบ 70 ข้อ ที่จะเผยความลับความสามารถด้านดิจิทัลของพนักงานที่ซ่อนอยู่ สู่การเตรียมพร้อมในการวางแผนการเรียนรู้ และพัฒนากำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่จัดทำขึ้นสำหรับองค์กรคุณโดยเฉพาะ


Digital Foundations (E-Learning)

ติดปีกทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นต่อการทำงานในยุคปัจจุบันให้แก่พนักงานในองค์กรของคุณ กับหลักสูตรระดับโลกจาก General Assembly ที่ครอบคลุมถึง 6 ทักษะดิจิทัลในหลักสูตรเดียว สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาตัวผู้เรียน ปูเส้นทางสู่การพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ระดับลึกสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญในอนาคต


Data Bootcamp

เสริมสร้างความรู้และผลิต Data Scentist ที่มีประสิทธิภาพให้แก่องค์กร กับหลักสูตรและ Workshop สุดเข้มข้นด้าน Data ที่ดูแลผู้เข้าเรียนในทุกระดับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ห้องเรียนความรู้พื้นฐาน ไปจนถึงห้องเรียนทักษะระดับสูง เพื่อสร้างทีม Data Scientist ในองค์กร มุ่งเน้นเพื่อจุดประสงค์การนำไปใช้จริงได้ในการทำงานและขับเคลื่อนองค์กรสู่ Data-Driven ได้ทันที

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

เพิ่มประสิทธิภาพ
  • วัดการรับรู้และความเข้าใจต่อแนวคิดเชิงดิจิทัลทั้ง 7 ข้อ
  • ค้นหาบุคลากรที่มีศักยภาพด้านไอทีและแจ้งทักษะจำเป็นที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
  • ชี้จุดแข็งและโอกาสที่ดีโดยทีมหน่วยธุรกิจ
บริการจากผู้เชี่ยวชาญ
  • ร่วมมือกับสถาบันการสอนระดับโลก เชื่อมั่นได้ถึงหลักสูตรที่ดีเยี่ยม
ปรับเปลี่ยนตามต้องการ
  • หลักสูตรหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจที่มีความแตกต่างกัน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME
องค์กรทุกประเภท

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ