บริหารจัดการสื่อสารกับลูกค้าทุกช่องทางได้ผ่านแพลตฟอร์มแชทบอทระบบเดียว

AI Chatbot เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารที่สามารถดูแลลูกค้าได้ทุกกิจกรรม ทั้งงานบริการลูกค้า, สร้างแคมเปญการตลาด และอื่นๆ ผ่านแชทบอท AI ที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณทันต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า

 • สามารถให้บริการได้ตลอดเวลา 24X7
 • สามารถสร้างโปรโมชั่นและแคมเปญให้ตรงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้
 • บริการ Chat Platform ที่สามารถสร้างคำถามและคำตอบของ Chatbot ได้หลากหลาย เช่น รายละเอียดของสินค้า หรือโปรโมชั่นสินค้าทั้งในรูปแบบข้อความหรือรูปภาพ
 • รองรับ Omni Channel ในการติดต่อลูกค้าได้หลากหลายช่องทาง เช่น Line OA, Facebook และ Web Chat
 • สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Customer Relationship Management System (CRM) เพื่อทำให้รู้จักลูกค้าและดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบ Dashboard & Report เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าได้

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ประหยัด
 • สามารถเพิ่มจำนวน AI Chatbot ได้ตามความต้องการ
 • ช่วยให้ลูกค้าสามารถทำ Self-Service ได้ด้วยตัวเอง
เพิ่มประสิทธิภาพ
 • รองรับ Omni Channel เพื่อให้บริการได้หลายช่องทาง
 • รองรับการทำงาน 24x7
นวัตกรรม
 • สร้างนวัตกรรมให้กับองค์กร
 • ขับเคลื่อนธุรกิจลูกค้าไปสู่การให้บริการที่เป็นดิจิทัล และการทำ Self Service
สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
 • ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในบริการที่ถูกต้องแม่นยำ

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจการเงินและธนาคาร
ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์
โรงแรมและการท่องเที่ยว
ธุรกิจร้านอาหาร
และเครื่องดื่ม
ธุรกิจยานยนต์
หน่วยงานราชการ
ท่าอากาศยาน
โรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์
บริการคอลเซ็นเตอร์ และการติดตามหนี้

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ