เรียกเก็บค่าบริการจากลูกค้า ผ่านบิลมือถือรายเดือน (Postpaid) หรือตัดจากมือถือระบบเติมเงิน (Prepaid) ของทรู

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

เพิ่มโอกาสทางการตลาด

จเพิ่มโอกาสทางการตลาดการขาย ให้เข้าถึงกลุ่มที่มือถือ True ซึ่งบางรายอาจไม่มีไม่สะดวกใช้บัตรเครดิตใรการทำรายการซื้อสินค้า 

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจค้าปลีก
ผู้ให้บริการด้านคอนเทนต์และแพลตฟอร์ม
ธุรกิจการให้บริการ
สถาบันการศึกษา

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ