ยืนยันตำแหน่งของอุปกรณ์ที่ใส่ SIM เบอร์มือถือที่ใช้งานอยู่

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ป้องกันความเสี่ยงของลูกค้าที่ใช้บริการ

การยืนยันตำแหน่งทำให้ป้องกันความเสี่ยงที่ลูกค้าของธุรกิจที่มีธุรกรรมออนไลน์ จะถูกปลอมแปลงบัญชี หรือการตรวจสอบตำแหน่งของอุปกรณ์ที่ใส่ SIM (M2M) อยู่

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจการเงินและธนาคาร
ธุรกิจค้าปลีก
ผู้ให้บริการด้านคอนเทนต์และแพลตฟอร์ม
โรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ