ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ที่ใส่ SIM อยู่ว่า Roaming อยู่ในประเทศใด

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน

ป้องกันความเสี่ยงที่ลูกค้าของธุรกิจที่มีธุรกรรมออนไลน์ จากการปลอมแปลงเบอร์มือถือของลูกค้า

เปิดโอกาสในทำการตลาดใหม่

คัดกรองลูกค้าผู้ใช้บริการในแต่ละพื้นที่ประเทศเพื่อตรวจสอบควบคุมนำเสนอรูปแบบการให้บริการที่แตกต่างกันไปตามความต้องกา

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจการเงินและธนาคาร
ธุรกิจค้าปลีก
ผู้ให้บริการด้านคอนเทนต์และแพลตฟอร์ม

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ