ตรวจสอบวันเวลาที่ SIM ถูกเปลี่ยนไปใช้งานกับอุปกรณ์เครื่องอื่น

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

เพิ่มความปลอดภัยในระบบการทำงาน

​​​ป้องกันการเข้าถึง Private Network ขององค์กร จากบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาสร้างความเสียหายให้กับองค์กร เช่น ลักลอบนำข้อมูลขององค์กร/ ข้อมูลูกค้าขององค์กร ออกไป, ปรับ configure/ settings ต่างๆ ของ device เป็นต้น​

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจการเงินและธนาคาร
ธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิจนายหน้าและประกันภัย
สถาบันการศึกษา

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ