ตรวจสอบว่าอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่บนมือถือนี้ เป็นอินเทอร์เน็ตของเบอร์มือถือที่ระบุไว้หรือไม่

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

เพิ่มความปลอดภัยในระบบการทำงาน

​​เพิ่มความปลอดภัยในขั้นตอนการลงทะเบียนการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันขององค์กรบนมือถือ โดยที่ไม่ต้องใช้การยืนยันตัวตนที่ซับซ้อน หลายขั้นตอน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจการเงินและธนาคาร
ธุรกิจค้าปลีก
ผู้ให้บริการด้านคอนเทนต์และแพลตฟอร์ม
โรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ