ให้ True ส่งรหัส OTP และตรวจสอบความถูกต้องก่อน Confirm การทำรายการต่างๆ

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

เพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน

ป้องกันความเสี่ยงที่ลูกค้าของธุรกิจที่มีธุรกรรมออนไลน์ จะถูกปลอมแปลงบัญชีไปทำธุรกรรมต่างๆ และ ป้องกันความเสี่ยงที่ระบบออนไล์ของบริษัทจะถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ไม่ใช่พนักงานที่มีสิทธิ์

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ธุรกิจการเงินและธนาคาร
ธุรกิจค้าปลีก
ผู้ให้บริการด้านคอนเทนต์และแพลตฟอร์ม
ธุรกิจนายหน้าและประกันภัย

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ