ค้นหาโหมด Edge Cloud ที่ใกล้ที่สุด เพื่อการประมวลผลที่เร็วยิ่งขึ้น ความหน่วงต่ำ รับส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์มากขึ้น

ประโยชน์ที่ธุรกิจหรือองค์กรได้รับจากการใช้งาน

ลดค่าใช้จ่ายในด้านต้นทุน

ทั้งด้าน IT และบุคลากร

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ

เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

มีความเสถียร

สามารถใช้ประโยชน์จากการประมวลผลข้อมูลบน Cloud ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

รูปแบบธุรกิจที่เหมาะในการใช้งาน

ผู้ให้บริการด้านคอนเทนต์และแพลตฟอร์ม
สถาบันการศึกษา
โรงงานอุตสาหกรรมและภาคการผลิต

สอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์บริการ ลูกค้าธุรกิจ 1239
หรือ