ทรูบิสิเนสร่วมงาน Automating the world day 2023 จัดโดย บริษัทมิตซูบิชิอีเล็คทริคแฟคทอรี่ออโตเมชั่น (ประเทศไทย)

27 ก.ค. 2566

ทรูบิสิเนสร่วมงาน Automating the world day 2023 จัดโดย บริษัทมิตซูบิชิอีเล็คทริคแฟคทอรี่ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัดในวันที่20-21 กรกฎาคม2566 ที่EEC Automation Park มหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อเชื่อมภาคอุตสาหกรรมกับภาคการศึกษาสร้างสังคมแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติให้กับบุคลากรในภาคการศึกษาไทยตอบสนองนโยบายการพัฒนาประเทศให้ก้าวทันIndustry 4.0

4 ไฮไลต์ ของงานเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมในภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา

  • Mitsubishi Electric Cup Automation (MECA) Competition
  • Fablab Competition
  • Mitsubishi IIoT Solution Workshop Seminar
  • Small Booth by e-Factory Alliances

โดยงานนี้ทรูบิสิเนสขนทัพโซลูชันเทคโนโลยีIoT solution ที่ทันสมัย Energy Biz-Tech โซลูชันเพื่อพลังงานอัจฉริยะ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ในด้านการลดพลังงาน การนำพลังงานมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปูทางสู่การลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลดค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และในงานนี้จะได้พบผู้เชี่ยวชาญใหคำปรึกษา และแนะนำโซลูชันให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณอีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการ
ลูกค้าธุรกิจ
1239
หรือ