ทรูบิสิเนส ได้รับ รางวัลชนะเลิศ Gartner Eye on Innovation Awards 2023 สำหรับผู้ให้บริการการสื่อสาร (CSP) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC)

7 ธ.ค. 2566

29 พฤศจิกายน 2023 ที่ผ่านมา ทรูบิสิเนส ได้รับ รางวัลชนะเลิศ Gartner Eye on Innovation Awards 2023 สำหรับผู้ให้บริการการสื่อสาร (CSP) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  (APAC) ในโปรเจกต์ 5G Smart Station สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เป็นต้นแบบสถานีอัจฉริยะแห่งแรกในไทยและอาเซียน ที่มีการนำเทคโนโลยี 5G มาใช้ ยกระดับการบริการในสถานี สร้างเครือข่าย 5G ครอบคลุมทั่วบริเวณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับการใช้งานอุปกรณ์ IoT ต่างๆภายในสถานีและสร้างประสบการณ์ใช้งานที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนดีที่จากทั้งภาครัฐและเอกชน สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เป็นสถานีต้นแบบสถานีอัจฉริยะที่แสดงถึงความพร้อมของการเพิ่มศักยภาพการคมนาคมของไทยให้มุ่งสู่ Smart City ในอนาคต


*รางวัล Eye on Innovation Awards for Communication Service Providers (CSPs) เป็นการมอบแข่งขันเพื่อมอบรางวัล ยกย่องผู้ให้บริการการสื่อสาร (CSPs) สำหรับการใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนความคิดริเริ่มในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการส่งผลงานทั้งหมดได้รับการประเมินโดย Gartner ในสามภูมิภาค: APAC, EMEA และอเมริกา


รายละเอียดเพิ่มเติม : Eye on Innovation Awards for Communication Service Providers (CSPs) (gartner.com)


#สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ #SmartCity #True5G #TrueBusiness #EyeOnInnovationAwards

#ทรูบิสิเนส #TransportBizTech #True5GSmartStation
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการ
ลูกค้าธุรกิจ
1239
หรือ