ชำระค่าบริการนิติบุคคลได้สะดวกสบาย ง่ายๆ เพียง “แต่งตั้งทรูเป็นตัวแทนหักและนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย”

5 พ.ค. 2563

ทรูบิสิเนส อำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้านิติบุคคล โดยเพิ่มช่องทางชำระค่าบริการ เพียง “แต่งตั้งทรูเป็นตัวแทนหักและนำส่งภาษี ณ ที่จ่าย” สามารถเลือกชำระค่าบริการได้หลากหลายช่องทาง ทั้งช่องทางของทรู ทรูมันนี่ วอลเล็ท เคาน์เตอร์เซอร์วิส หักผ่านบัญชี และอื่นๆ ข้อดีคือมีช่องทางหลากหลายในการชำระเงินเหมือนลูกค้าบุคคลธรรมดา ลดเวลาในการจัดทำเอกสารเพื่อไปชำระค่าบริการ และหมดห่วงเรื่องการทำภาษี ณ ที่จ่าย เพราะทรูดูแลให้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

วิธีการสมัคร

  1. เตรียมเอกสารแต่งตั้งทรูเป็นตัวแทนหักภาษีเงินได้ ดังนี้ กรอกแบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งตัวแทน ลงนามกรรการ หรือผู้รับมอบอำนาจ + ติดอากรแสตมป์ 30 บาท สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่
  2. ยื่นเอกสารการสมัครผ่านช่องทาง ทรูช็อป หรือ ส่งเมลไปที่ Call Center truebusiness1239@truecorp.co.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์บริการ
ลูกค้าธุรกิจ
1239
หรือ